Tuấn Luật sư

Mẫu đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản

Nội dung Mẫu đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản gồm thông tin và nội dung về tài sản bị chiếm đoạt, người có hành vi chiếm đoạt và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

mau-don-to-cao-chiem-doat-tai-san-jpg-11072013122940-U1.jpg

Tư vấn quy định về Tố cáo chiếm đoạt tài sản

Mẫu đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

Tham khảo thêm quy định về tội lừa đoạt chiếm đoạt tài sản hoặc tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tại Khoản 1 Điều 139 Bộ luật hình sự 1999 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng... thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”, đồng thời tại Khoản 1 Điều 140 quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: “ Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ một triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng ... thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm: a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó; b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản”.

Dấu hiệu chung của 2 tội danh trên về mặt khách quan là cùng có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn lừa đảo.Về mặt chủ quan, lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Tuy nhiên, đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì về mặt ý chí của người phạm tội lừa đảo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt trước khi thực hiện hành vi lừa đảo, đây là điểm phân biệt với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, ý định chiếm đoạt tài sản nảy sinh sau khi nhận được tài sản thông qua các giao dịch hợp pháp.


Trân trọng !
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí