Tuấn Luật sư

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược đối với các trường hợp mất CCHN, CCHN hư hỏng, rách nát, thay đổi, chứng chỉ hành nghề hết hạn xin cấp lại, thay đổi hộ khẩu thường trú. Nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

de-nghi-cap-lai-chung-chi-hanh-nghe-duoc-jpg-19082013100758-U1.jpg

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (ảnh minh họa)

 

------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

 

(Đối với các trường hợp mất CCHN, CCHN hư hỏng, rách nát, thay đổi*,

Chứng chỉ hành nghề hết hạn xin cấp lại, thay đổi hộ khẩu thường trú)

Kính gửi: .............................[1]...................................

Họ và tên: .......................................................................................................................................                 

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...............................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:.................... Ngày cấp:…………Nơi cấp:…………….

Điện thoại: .................................................  Email ( nếu có): .........................................................

Văn bằng chuyên môn: ...................................................................................................................

Đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược số: …………………… ngày.....………………

Được phép hành nghề với các hình thức tổ chức kinh doanh sau [2][2]:

1

Doanh nghiệp sản xuất thuốc

2

Doanh nghiệpsản xuất vắc xin, sinh phẩm

3

Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

4

Doanh nghiệp bán buôn thuốc

5

Doanh nghiệp bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế

6

Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

7

Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế

8

Nhà thuốc

9

Quầy thuốc

10

Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp

11

Cơ sở bán lẻ thuốc chuyên bán thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

12

Tủ thuốc trạm y tế

13

Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc

14

Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc

15

Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc

16

Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế

17

Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm y tế

……

Địa điểm đang hành nghề (nếu có)………………………………………………………..……

Lý do (mất, rách nát, thay đổi địa chỉ thường trú người được cấp chứng chỉ hành nghề, Chứng chỉ hành nghề đã được cấp hết hạn): ……………..……………………………………..

Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược; tôi xin cam đoan thường xuyên quan tâm nghiên cứu và nắm vững các văn bản về hành nghề dược và thực hiện nghiêm chỉnh trong quá trình hành nghề.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại chứng chỉ hành nghề dược cho tôi.

 

………………, ngày      tháng     năm

  Người làm đơn

  (Ký và ghi rõ họ tên)


Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí