Tuấn Luật sư

Luật sư tư vấn về tội mua bán trái phép chất ma túy

Em có anh mua bán trái phép ma túy đá số lượng là chưa đầy 1gram (tức là 2 tép). Cho em hỏi luật sư, anh em sẽ bị phạt như thế nào hay phải chịu những gì trước pháp luật?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 251 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội mua bán trái phép chất ma túy như sau:

“1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

e) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi;

g) Qua biên giới;

h) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;

i) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

k) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;

l) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;

…”

Như vậy, khoản 1 Điều 251 không có quy định mua bán ma túy có khối lượng bao nhiêu thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tức nghĩa là cứ có hành vi mua bán thì sẽ cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy. Do đó, trong trường hợp này anh bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi này. Mức hình phạt được áp dụng là từ 02 năm đến 07 năm.

-------------

Bạn có thể tham khảo thêm nội dung tư vấn áp dụng văn bản pháp luật theo quy định của Bộ luật hình sự 1999

Căn cứ vào Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 đã sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy như sau:
 

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
 

a) Có tổ chức;
 

b) Phạm tội nhiều lần;
 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
 

đ) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;
 

e) Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma tuý cho trẻ em;
 

g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam;
 

h) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam;
 

i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam;
 

k) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam;
 

l) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam;
 

m) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam;
 

n) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít;
 

o) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản 2 Điều này;
 

p) Tái phạm nguy hiểm.
 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:
 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam;
 

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam;
 

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ hai mươi lăm kilôgam đến dưới bảy mươi lăm kilôgam;
 

d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam;
 

đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới một trăm năm mươi kilôgam;
 

e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam;
 

g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bảy trăm năm mươi mililít;
 

h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 Điều này.
 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm kilôgam trở lên;
 

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên;
 

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ bảy mươi lăm kilôgam trở lên;
 

d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên;
 

đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam trở lên;
 

e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam trở lên;
 

g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên;
 

h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 Điều này.
 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Hành vi mua bán trái phép chất ma túy là hành vi mua bán chất ma túy trái pháp luật để kiếm lời. Tại khoản 1 Điều 194 không quy định rõ mua bán chất ma túy với số lượng bao nhiêu thì sẽ cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên tại điểm m khoản 2 Điều 194 quy định “các chất ma túy ở thể rắn có trong lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam” sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến mười lăm năm. Do vậy căn cứ vào quy định của pháp luật cho thấy, khi có hành vi buôn bán ma túy nhằm mục đích kiếm lời hoặc mang ma túy ra trao đổi ngang giá sẽ phạm tội mua bán trái phép chất ma túy mà không cần biết mua bán với số lượng bao nhiêu. Bởi vậy, anh bạn mua bán với số lượng chưa đầy 1 gam ma túy sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự quy định trên, bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Trân trọng!

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169