Tuấn Luật sư

Giả mạo chữ ký để chuyển nhượng quyền sử dụng đất có phạm tội không?

Tôi có 2 con chung với chồng và 1 con riêng. Vợ chồng tôi có 2 căn nhà là tài sản chung. Tôi đã nhờ người giả chữ ký của chồng tôi để chuyển quyền sở hữu 1 căn nhà cho 1 người con chung và 1 người con riêng. Nay chồng tôi muốn kiện tôi, không biết tôi có bị tội không? Tôi cám ơn.”

Giả mạo chữ ký để chuyển nhượng quyền sử dụng đất có phạm tội không?
Hành vi giả mạo chữ ký để chuyển nhượng quyền sử dụng đất?
 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 35 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung như sau:

“1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

a) Bất động sản;

b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;

c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.”

Như vậy, vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt tài sản chung phải có sự bàn bạc, thỏa thuận của cả vợ và chồng. Việc bạn tự ý định đoạt tài sản chung của hai vợ chồng là không phù hợp.

ĐIều 13 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng như sau:

“1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Trong trường hợp vợ hoặc chồng xác lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì được coi là có sự đồng ý của bên kia, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 35 của Luật Hôn nhân và gia đình.

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng định đoạt tài sản chung vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 35 của Luật Hôn nhân và gia đình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch vô hiệu.”

Như vậy, việc bạn tự ý định đoạt tài sản của người chồng trong trường hợp này là không phù hợp, giao dịch giữa bạn với các con sẽ được xác định là giao dịch dân sự vô hiệu, các con bạn phải trả lại đất cho chồng bạn. Việc bạn giả mạo chữ ký trong trường hợp này chưa đủ yếu tố cầu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

----------------

Bạn có thể tham khảo thêm nội dung tư vấn áp dụng theo quy định của Bộ luật hình sự 1999

Theo quy định tại Điều 28 Luật hôn nhân gia đình 2000 về việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung thì:

1. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chi dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện các nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Việc xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn hoặc là nguồn sống duy nhất của gia đình, việc dùng tài sản chung để đầu tư kinh doanh phải được vợ chồng bàn bạc, thỏa thuận, trừ tài sản chung đã được chia để đầu tư kinh doanh riêng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật này.

Như vậy, vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt tài sản chung phải có sự bàn bạc, thỏa thuận của cả vợ và chồng. Việc bạn tự ý định đoạt tài sản chung của hai vợ chồng là trái pháp luật.

Hơn nữa việc bạn giả mạo chữ kí của chồng để chuyển quyền sở hữu nhà cho còn chung và con riêng, có thể bị coi là hành vi gian dối, có mục đích chiếm đoạt tài sản, hành vi này có thể cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009): “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.”

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Tư vấn miễn phí