LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Điều kiện hưởng án treo đối với tội đánh bạc và tội môi giới mại dâm.

Luật sư tư vấn về điều kiện hưởng án treo đối với một số tội danh như: Tội đánh bạc; tội môi giới mại dâm. Cụ thể như sau:

 

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ nhất:

Bốn gười chúng tôi có tham gia đánh bài phóm thì bị công an huyện bắt, với tổng số tiền trên chiếu là 3. 200 000. Có 2 người thì được gia đình công chức bảo lãnh ra , còn 2 gười thì bị khởi tổ. Cho tôi xin hỏi luật sư tư vấn dùm tôi, 2 người còn lại không có tiền án. Chưa từng phạm tội ,lại là con thương binh. Vậy có bị tù giam không? Tôi rất mong nhận được sự phản hồi sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn.

 

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, tội đánh bạc được quy định như sau:

 

Điều 321 - Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội đánh bạc như sau:

 

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”

 

Những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi 2017) như sau:

 

“1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

 

a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

 

b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

 

c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

 

d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

 

đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;

…”

 

Điều 54 - Bộ luật hình sự 2015 quy định về quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng như sau:

 

“1. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này…”

 

Điều 65– Bộ luật hình sự 2015 quy định về Án treo như sau:

 

“1. Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự.”

 

Căn cứ vào các quy định trên, nếu như những người tham gia đánh bạc có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên và mức án không quá 3 năm tù thì sẽ có cơ sở được hưởng án treo.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!


------------------------------------------------

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ hai:

Tôi phạm tội môi giới mại dâm theo Khoản đ, Điều 328 đối với 02 người trở lên bị tòa tuyên án 42 tháng tù giam,nay tôi muốn làm đơn kháng cáo như thế nào và tôi có thể được hưởng án treo không vì a mẹ tôi có công với cách mạng, gia đình thuộc hộ nghèo,tôi là lao động chính,có con nhỏ năm nay 6 tuổi. Tôi có 2 tình tiết giảm nhẹ và 1 tình tiết tăng nặng là dụ dỗ trẻ vị thành niên phạm tội môi giới mại dâm

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 quy định về án treo như sau:

 

“1. Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự.”

 

Bên cạnh đó, Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP quy định về điều kiện cho người bị kết án phạt tù được hưởng án treo như sau:

 

“Người bị xử phạt tù có thể được xem xét cho hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau đây:

 

1. Bị xử phạt tù không quá 03 năm.

 

2. Có nhân thân tốt.

 

Được coi là có nhân thân tốt nếu ngoài lần phạm tội này, người phạm tội luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.

 

Đối với người đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích, người bị kết án nhưng đã được xóa án tích, người đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật mà thời gian được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật tính đến ngày phạm tội lần này đã quá 06 tháng, nếu xét thấy tính chất, mức độ của tội phạm mới được thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng hoặc người phạm tội là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo.

 

3. Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

 

Trường hợp có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 tình tiết trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

 

4. Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

 

Nơi cư trú rõ ràng là nơi tạm trú hoặc thường trú có địa chỉ được xác định cụ thể theo quy định của Luật Cư trú mà người được hưởng án treo về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi được hưởng án treo.

 

Nơi làm việc ổn định là nơi người phạm tội làm việc có thời hạn từ 01 năm trở lên theo hợp đồng lao động hoặc theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

 

5. Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.”

 

Nếu người bị phạt tù đáp ứng được đầy đủ các quy định đã nêu trên thì Tòa án xem xét cho hưởng án treo. Với trường hợp của bạn, bạn đang bị kết án phạt tù 42 tháng do đó chưa đáp ứng được đầy đủ các điều kiện để được hưởng án treo.

 

Về vấn đề làm đơn kháng cáo bạn có thể tham khảo đơn kháng cáo tại đây: Mẫu đơn kháng cáo.

 

Trân trọng !
P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn