Tuấn Luật sư

Cho vay lãi nặng sẽ bị xử lý như thế nào?

Tôi có vay của chị B (người chuyên cho vay nặng lãi) 20 triệu, lãi xuất 10% 1 tháng để làm ăn. Trong 18 tháng tôi đã trả tổng cộng là 43 triệu (vốn và lãi).


Do làm ăn không thuận lợi nên bị vỡ nợ, tôi đã phải bán nhà. Tong lúc không có khả năng trả nợ chị B đã cộng số tiền lãi vào khoản nợ của tôi tổng cộng là 37 triệu và bắt tôi kí vào sổ nợ của chị B. Sau khi bán nhà tôi đã trả cho chị B là 17 triệu, còn 20 triệu tôi hứa sẽ trả dần sau khi làm nhà xong. Chị B không chịu và kiện tôi ra tòa. Tôi xin hỏi: Đối với luật sư thì sẽ sử lý như thế nào? Tôi vi phạm những gì và sẽ bị xử lý như thế nào? 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định của Bộ Luật Dân Sự, việc vay mượn giữa các cá nhân với nhau theo quy định của Bộ luật Dân sự đã hình thành quan hệ hợp đồng vay tài sản.

Theo Điều 463 Bộ luật dân sự năm 2015 thì: “hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay, khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 quy định về lãi suất cho vay như sau:

“1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.”

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật thì lãi suất các bên được phép cho vay là tối đa 20%/năm và 1,67%/ tháng. Nếu cho vay với mức vượt quá mức lãi suất cho phép thì phần lãi vượt quá sẽ không được pháp luật bảo vệ.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn vay số tiền 20 triệu với mức lãi suất 10%/tháng, tức nghĩa bạn đang vay với mức lãi suất vượt quá từ năm lần trở lên của mức lãi suất 1,67%. Theo quy định tại ĐIều 201 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi 2017) thì nếu mức lãi suất vượt quá từ năm lần trở lên của mức lãi suất cao nhất và bên vay đã thu lợi bất chính từ 300 triệu đến 100 triệu thì có thể xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trân trọng!

P.Tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí