Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Các Tội phạm về hóa đơn - chứng từ nộp ngân sách Nhà nước

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Các Tội phạm về hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, Quy định cụ thể về các tội trên như sau:

  toi-pham-ve-hoa-don-jpg-29032013103609-U1.jpg

  Quy định về Các Tội phạm về hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước

   

  Theo điều 164 (a,b)  Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Các Tội phạm về hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước bao gồm:

  Tội in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

  1. Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước với số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Có tính chất chuyên nghiệp;

  c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

  d) Hoá đơn, chứng từ có số lượng rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

  đ) Thu lợi bất chính lớn;

  e) Tái phạm nguy hiểm;

  g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.*

  Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

  1. Người nào có trách nhiệm bảo quản, quản lý hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước mà vi phạm quy định của Nhà nước về bảo quản, quản lý hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính, xử lý kỷ luật về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Phạm tội nhiều lần;

  c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

  3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

  Trân trọng !
  P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169