Đào Quang Phong

Tư vấn về vấn đề rút vốn khỏi công ty

Tôi là công dân Việt Nam - tôi rất muốn luật sư tư vấn giùm tôi về vấn đề rút vốn khỏi công ty. Vào ngày 6/3/2015. Tôi có đầu tư 200 triệu vào 1 công ty A. Trong hợp đồng tôi kí đầu tư vốn trong vòng 1 năm thì sẽ rút vốn tức 6/3/2015 đến 6/3/2016 thì tôi sẽ rút vốn ra khỏi cty. Tôi có lên công ty đề nghị rút vốn nhưng không được. Lí do công ty làm ăn thua lỗ . Vậy theo luật sư, tôi phải làm sao và cần những thủ tục gì để rút được vốn ra khỏi công ty.


Nội dung tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Vì thông tin bạn cung cấp không đề cập đến loại hình công ty mà bạn góp vốn đầu tư nên ta có thể xét một số trường hợp:

Trường hợp 1: Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Đối với loại hình công ty này thì thành viên không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ các trường hợp quy định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 Luật Doanh nghiệp 2014.

Như vậy, bạn chỉ có thể rút vốn bằng cách yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình hay chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác. Quy định cụ thể bạn có thể xem tại Điều 52 và 53 Luật Doanh nghiệp.

Trường hợp 2: Công ty Cổ phần

Khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp quy định:

“Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.”

Theo đó, nếu bạn là cổ đông đang sở hữu cổ phần phổ thông của công ty cổ phần thì bạn có thể yêu cầu công ty mua lại hoặc bán lại cho người khác số cổ phần mình đang nắm giữ để có thể rút vốn khỏi công ty.

Trường hợp 3: Công ty hợp danh

Theo Khoản 2 Điều 180 Luật Doanh nghiệp, thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trước ngày rút vốn ít nhất 6 tháng, thành viên muốn rút vốn phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn. Bên cạnh đó, thành viên hợp danh chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua.

Nếu bạn là thành viên góp vốn thì bạn có thể rút vốn bằng cách chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về vấn đề rút vốn khỏi công ty. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng !
CV: Trần T. Hà – Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí