Luật sư Trần Khánh Thương

Tư vấn về trường hợp được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 và các văn bản hướng dẫn luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về các trường hợp được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thời gian chuyển lỗ, cụ thể trong trường hợp sau:

Nội dung đề nghị tư vấn:

Em chào các anh chị Tư vấn Luật của công ty Luật Minh Gia. Em có một thắc mắc muốn hỏi các anh chị ạ:

1.Công ty e thực hiện dự án đầu tư mới, nhưng e không biết cty e có thuộc đối tượng miễn giảm thuế hay không, Vì: Đơn vị e xây dựng công trình cầu (Cụ thê là cầu Cổ Chiên nối hai tỉnh Trà Vinh và Bến Tre), mà bên phía Trà Vinh (huyện Càng Long) không thuộc địa bàn xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khó khăn, còn phí Bến Tre (huyện Mỏ Cày Nam) thuộc địa bàn xã hội khó khăn. Vậy nhờ quý Công ty tư vấn giúp Công ty e có thuộc diện miễn giảm thuế hay không?

2. Về vấn đề chuyển lỗ: Dự án trên công ty e được thu phí BOT, với quy định thì được chuyển lỗ không quá 5 năm. Nhưng đặc thù Cty e thu phí để hoàn vốn 18 năm, với 10 năm đầu thì chắc chắn sẽ lỗ, nếu theo quy định trên thì cty e sẽ thiệt hại rất lớn. Mong quý Công ty tư vấn giúp e.

Em xin chân thành cảm ơn ạ!!!


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về vấn đề miễn thuế, giảm thuế.

 

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

"1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này;


b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hoá tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này."...


Theo thông tin mà bạn cung cấp thì đơn vị bạn xây dựng công trình cầu.

Đối chiếu với danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá theo Nghị định số 69/2008/NĐ -CP thì dự án mà công ty bạn thực hiện không thuộc trường hợp “lĩnh vực xã hội hoá” nên không thuộc trường hợp được miễn giảm thuế theo điểm b, khoản 1 và khoản 2 Điều 1, Nghị định 218/2013/NĐ-CP.
 
Còn trường hợp quy định tại điểm a, khoản 1 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, dẫn chiếu đến quy định Khoản 1 Điều 15 Nghị định này:

"1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, khu kinh tế, khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;...”
 
Theo đó, trường hợp của bạn cũng không được miễn giảm thuế theo quy định tại khoản này vì địa bàn trên không phải “địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.
 
Thứ hai, về vấn đề chuyển lỗ.
 
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 thì:
 
“1. Doanh nghiệp có lỗ được chuyển số lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.
 
Như vậy, theo quy định của pháp luật thì thời gian chuyển lỗ của các doanh nghiệp là không quá năm năm.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về trường hợp được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Luật gia: Trần Thương - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay