Tuấn Luật sư

Tư vấn về thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi tiến hành giải thể công ty, chúng tôi có chuyển quyền sử dụng đất của công ty cho các thành viên của mình thì công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đó không?

 

TRẢ LỜI:

 

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 quy định: “Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại khoản 2 điều này.”

 

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 như sau: “ Thu nhập khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu nhập từ quyền sử dụng tài sản, quyền sở hữu tài sản, kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản, trong đó có các loại giấy tờ có giá; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; khoản thu từ nợ khó đòi đã xóa nay đòi được; khoản thu từ nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam”.

 

Khoản 1 Điều 174 Bộ luật dân sự 2005 quy định: Bất động sản là các tài sản bao gồm: đất đai; nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó; các tài sản khác gắn liền với đất đai; các tài sản khác do pháp luật quy định.”

 

Căn cứ quy định tại Điều 174 Bộ luật dân sự 2005, có thể thấy thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm: thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất, cho thuê lại đất; Thu nhập từ chuyển nhượng các tài sản gắn liền với đất; Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà ở.

 

Như vậy, thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất của công ty cho các thành viên của công ty là thu nhập chịu thuế. Căn cứ quy định về người nộp thuế tại Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, thì công ty của bạn phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất của công ty cho các thành viên của công ty.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

P.Tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí