Nguyễn Huyền

Tư vấn về sử dụng và quản lý con dấu doanh nghiệp.

Gửi Công ty Luật Minh Gia, Công ty chúng tôi đang dùng con dấu do công an cấp, mẫu đăng kí dấu ngày 030/6/2019 hết hạn. Chúng tôi muốn tiếp tục sử dụng con dấu trên thì cần làm thủ tục gì?

Câu hỏi tư vấn: Gửi Công ty Luật Minh Gia, Công ty chúng tôi đang dùng con dấu do công an cấp, mẫu đăng kí dấu ngày 30/6/2019 hết hạn. Chúng tôi muốn tiếp tục sử dụng con dấu trên thì cần làm thủ tục gì? Vì mẫu đăng kí dấu hết hạn, công an không cấp lại. Khi giao dịch với ngân hàng khó làm việc. Chúng tôi khắc thêm 1 con dấu nội dung giống hệt dấu cũ và công bố online với phòng kinh Doanh số lượng 2 con dấu, không trả lại công an dấu cũ có đúng luật không? Rất mong sự tư vấn của Quý công ty. 

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Đối với yêu cầu của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

 

Theo pháp luật hiện hành việc quản lý con dấu doanh nghiệp được quy định tại nghị định 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp. Cụ thể:

 

Thứ nhất, tại khoản 1, điều 15, nghị định này quy định: “1. Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.”

 

Như vậy, căn cứ trên quy định doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng con dấu đã hết thời hạn sử dụng và không phải thực hiện thủ tục thông báo về việc tiếp tục sử dụng con dấu đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

 

Mẫu đăng ký dấu cũ của công ty bạn đến ngày 03/06/2019 hết hạn, do đó Công ty bạn được thành lập trước ngày 01/07/2015. Vì vậy, khi con dấu hết hạn Công ty bạn được tiếp tục sử dụng con dấu đó mà không cần phải thực hiện thông báo về việc tiếp tục sử dụng con dấu đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

 

Thứ hai, tại khoản 2 điều 15, Nghị định này quy định: “Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 07 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp”

 

Như vậy, căn cứ theo khoản 2 và khoản 1 điều này thì trường hợp doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/7/2015 đã được cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu muốn làm thêm con dấu thứ hai và con dấu thứ hai có nội dung, hình thức, kích thước giống với con dấu thứ nhất thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp. Do đó, trong trường hợp này Công ty bạn không phải nộp lại con dấu cũ và chỉ cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định.

 

Trân trọng. 

Phòng luật sư tư vấn doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Gia. 

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí