Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Tư vấn về quyền hạn chế của cổ đông có cổ phần ưu đãi biểu quyết

  • 17/03/2016
  • Nguyễn Thu Trang
  • Tôi muốn hỏi hiện nay tôi có cổ phần ưu đãi biểu quyết trong công ty cổ phần, tôi có thể chuyển nhượng số cổ phần này của tôi cho tổ chức được chính phủ ủy quyền trong công ty được không. Và nếu chuyển nhượng được thì công ty của tôi có trở thành doanh nghiệp nhà nước không. Tôi nắm giữ 40000 cổ phần ưu đãi biểu quyết. Và phần còn lại do 2 cổ đông kia nắm giữ. Tổng số cổ phần ưu đãi biểu quyết là 100000.

  Trả lời tư vấn

  Cảm ơn bạn đã gửi nội dung tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với thắc những mắc của bạn, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

  Thứ nhất, bạn có thể chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết không?

  Theo quy định tại khoản 3 Điều113 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về cổ phần ưu đãi biểu quyết: “Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông."

  Và cũng theo quy định tại khoản 3 Điều 116 Luật Doanh nghiệp năm 2014 về quyền của cổ đông có ưu đãi biểu quyết:” Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.”

  Như vậy, theo quy định tại 2 Điều này thì tổ chức được Chính phủ ủy quyền có quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi nhưng bạn không được chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết cho họ vì cổ phần ưu đãi không được chuyển nhượng.

  Nếu bạn muốn chuyển nhượng cần chờ hết 3 năm kể từ ngày Công ty bạn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cổ phần này được chuyển thành cổ phần phổ thông. Khi đó bạn mới được tự do chuyển nhượng số cổ phần của mình.

  Thứ hai, sau khi chuyển nhượng công ty bạn có trở thành doanh nghiệp nhà nước không?

  Theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Luật Doanh nghiệp thì: “Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” mà theo thông tin bạn cung cấp ở trên thì bạn chỉ giữ 40000 cổ phần và 2 cổ đông nắm giữ cổ phần còn lại nên công ty bạn không phải là 100% vốn Nhà nước vì vậy dù bạn chuyển nhượng cổ phần của mình cho tổ chức được Chính phủ ủy quyền thì cũng không phải là doanh nghiệp nhà nước.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về quyền hạn chế của cổ đông có cổ phần ưu đãi biểu quyết. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!

  CV: Nguyển Thị Thủy - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169