Nguyễn Huyền

Tư vấn trường hợp lập hoá đơn trước khi gửi thông báo phát hành hoá đơn

Công ty em vừa qua có in 5 cuốn hóa đơn nhưng kế toán chỉ làm thủ tục phát hành hóa đơn cuốn 1 và 2 nhưng khi hết cuốn 1 thì lại lấy cuốn hóa đơn số 5 ra viết, viết 12 tờ thì mới phát hiện ra bị nhầm. Em đã thu hồi về nhưng còn duy nhất một tờ là tìm không được để thu hồi, vậy giờ phải làm sao và bị xử phạt thế nào ạ? Hoá đơn viết sai từ tháng 5 nhưng giờ tháng 12 em chưa giải trình giờ em phải làm sao?

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
 
Theo Khoản 2, 3 Điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 có quy định về hành vi không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng và biện pháp khắc phục như sau:
 
"Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn
...

2. Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng:
 
a) Trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.
 
b) Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.
 
c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.
Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản này và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.
 
d) Trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư này.
 
3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Điều này còn phải thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định.

...”

 
Theo quy định trên, trường hợp doanh nghiệp bạn trong 12 hoá đơn đã viết ( chưa gửi thông báo phát hành hoá đơn trước khi sử dụng ) đã thu hồi lại 11 hoá đơn, còn một hoá đơn không tìm được. Doanh nghiệp bạn sẽ bị phạt như sau:
 
+ Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.
 
- Biện pháp khắc phục: Doanh nghiệp bạn phải
 
+ Nộp phạt các khoản theo quy định.
 
+ Thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định của pháp luật.
 
+ Làm biên bản giải trình ghi rõ lý do viết nhầm hoá đơn khi chưa lập thông báo phát hành hoá đơn và lưu lại trong hồ sơ - sổ sách của doanh nghiệp.
 
+ Sau khi đã nộp phạt và thực hiện thủ tục phát hành, hóa đơn vẫn được dùng để tiếp tục kê khai.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn trường hợp lập hoá đơn trước khi gửi thông báo phát hành hoá đơn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV Phạm Liên – Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay