Luật sư Trần Khánh Thương

Tư vấn thành lập website về nhận định bóng đá

Xin chào Luật sư! A/c vui lòng cho tôi hỏi một số vấn đề như sau: Tôi có dự định muốn lập một trang web, để đăng nhận định bóng đá hằng ngày và có thu phí khi người ta vào trang web của tôi để xem dự đoán. (Một số dự đoán có thể miễn phí, một số dự đoán muốn xem người ta phải đồng ý trả phí thì mới xem được) như vậy việc làm của tôi có vi phạm pháp luật hay không?

 

Tôi cũng được biết 31.3.2017 thì cá độ bóng đá ở VN được hợp pháp theo Nghị định số 06/2017/NĐ-CP của Chính Phủ. Nếu được cho phép, thì trang web của tôi có cần phải đăng ký với bộ công thương không ạ? Và Nếu như trang web có nhiều người đồng ý trả phí để xem dự doán thì tôi phải khai báo thuế như thế nào ạ? Rất mông luật sư giải đáp! Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời tư vấn: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Gia.

 

Căn cứ quy định tại Điều 25 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử:

 

Điều 25. Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

 

1. Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

 

2. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:

 

a) Sàn giao dịch thương mại điện tử;

 

b) Website đấu giá trực tuyến;

 

c) Website khuyến mại trực tuyến;

 

d) Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

 

3. Với các ứng dụng cài đặt trên thiết bị điện tử có nối mạng cho phép người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để mua bán hàng hóa, cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ, tùy theo tính năng của ứng dụng đó mà thương nhân, tổ chức phải tuân thủ các quy định về website thương mại điện tử bán hàng hoặc website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Nghị định này.

 

4. Bộ Công Thương quy định cụ thể về các hoạt động thương mại điện tử tiến hành trên mạng viễn thông di động.

 

Theo đó, hiện nay có hai hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử:

 

-  Website thương mại điện tử bán hàng: do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập với mục đích phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của chính mình.

 

- Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại.

 

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn dự định muốn lập một trang web để đăng nhận định bóng đá hằng ngày và có thu phí khi người ta vào trang web của tôi để xem dự đoán. Bạn đối chiếu nội dung hoạt động của web mà mình dự định thành lập với hai hình thức nêu trên để lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động.

 

Về thủ tục đăng ký thành lập Website, Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi website đã được hoàn thiện với đầy đủ cấu trúc, tính năng và thông tin theo đề án cung cấp dịch vụ, đã hoạt động tại địa chỉ tên miền được đăng ký và trước khi chính thức cung cấp dịch vụ đến người dùng.

 

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 

a) Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

 

b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);

 

c) Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định 52/2013/NĐ-CP;

 

d) Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan;

 

đ) Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung, nếu có;

 

e) Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.

 

Trân trọng!

Luật gia: Khánh Thương - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay