Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Tư vấn đăng ký kinh doanh Dịch vụ nông nghiệp

  • 25/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Công ty Luật Minh Gia tư vấn hướng dẫn cá nhân, tổ chức đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ nông nghiệp như sau:

  nong-nghiep-jpg-27112014032941-U17.jpg

  1. Hệ thống mã ngành kinh tế:

  016: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

  0161 - 01610: Hoạt động dịch vụ trồng trọt

  Nhóm này gồm:

  Các hoạt động để lấy tiền công hay trên cơ sở hợp đồng lao động các công việc sau:

  - Xử lý cây trồng;

  - Phun thuốc bảo vệ thực vât, phòng chống sâu bệnh cho cây trồng, kích thích tăng trưởng, bảo hiểm cây trồng;

  - Cắt, xén, tỉa cây lâu năm;

  - Làm đất, gieo, cấy, sạ, thu hoạch;

  - Kiểm soát loài sinh vật gây hại trên giống cây trồng;

  - Kiểm tra hạt giống, cây giống;

  - Cho thuê máy nông nghiệp có cả người điều khiển;

  - Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ trồng trọt.
   

  Loại trừ:

  - Các hoạt động cho cây trồng sau thu hoạch được phân vào nhóm 01630 (Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch);

  - Hoạt động của các nhà nông học và nhà kinh tế nông nghiệp được phân vào nhóm 7490 (Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu);

  - Tổ chức trình diễn hội chợ sản phẩm nông nghiệp được phân vào nhóm 82300 (Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại);

  - Kiến trúc phong cảnh được phân vào nhóm 71101 (Hoạt động kiến trúc).

  0162 - 01620: Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

  Nhóm này gồm:

  Các hoạt động để lấy tiền công hay trên cơ sở hợp đồng lao động các công việc

  sau:

  - Hoạt động để thúc đẩy việc nhân giống;

  - Kiểm dịch vật nuôi, chăn dắt cho ăn, thiến hoạn gia súc, gia cầm, rửa chuồng trại, lấy phân...;

  + Các hoạt động liên quan đến thụ tinh nhân tạo;

  + Cắt, xén lông cừu;

  + Các dịch vụ chăn thả, cho thuê đồng cỏ;

  + Nuôi dưỡng và thuần dưỡng thú;

  + Phân loại và lau sạch trứng gia cầm, lột da súc vật và các hoạt động có liên quan;

  + Đóng móng ngựa, trông nom ngựa.

  Loại trừ:

  - Hoạt động chăm sóc động vật, vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật, khám chữa bệnh động vật, vật nuôi được phân vào nhóm 75000 (Hoạt động thú y);
   

  - Cho thuê vật nuôi được phân vào nhóm 77309 (Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu);
   

  - Các dịch vụ săn bắt và đánh bẫy vì mục đích thương mại được phân vào nhóm 01700 (Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan);
   

  - Chăm sóc, nuôi các loại chim, vật nuôi làm cảnh được phân vào nhóm 91030 (Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên);

  - Hoạt động của các trường nuôi ngựa đua được phân vào nhóm 9319
  0 (Hoạt động thể thao khác).

  0163 - 01630: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch

  Nhóm này gồm:

  - Các khâu chuẩn bị trước khi bán sản phẩm, như làm sạch, phân loại, sơ chế, phơi sấy;

  - Tỉa hạt bông;

  - Phơi, sấy lá thuốc lá;

  - Phơi, sấy hạt cô ca;

  Loại trừ:

  -  Khâu chuẩn bị sản xuất của nhà sản xuất nông nghiệp, hoạt động này được phân vào nhóm 011 (Trồng cây hàng năm) hoặc nhóm 012 (Trồng cây lâu năm);

  -  Cuốn và sấy thuốc lá được phân vào nhóm 1200 (Sản xuất sản phẩm thuốc lá);

  - Các hoạt động thị trường của các thương nhân và các hợp tác xã được phân vào nhóm 461 (Đại lý, môi giới, đấu giá);

  - Hoạt động bán buôn sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến được phân vào nhóm 462 (Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu ( trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống).

  0164 - 01640: Xử lý hạt giống để nhân giống

  Nhóm này gồm: Các hoạt động lựa chọn những hạt giống đủ chất lượng thông qua việc loại bỏ những hạt không đủ chất lượng bằng cách sàng lọc, chọn một cách kỹ lưỡng để loại bỏ những hạt bị sâu, những hạt giống còn non, chưa khô để bảo quản trong kho. Những hoạt động này bao gồm phơi khô, làm sạch, phân loại và bảo quản cho đến khi chúng được bán trên thị trường.
   

  Loại trừ:

  - Sản xuất hạt giống các loại được phân vào nhóm 011 (Trồng cây hàng năm) và nhóm 012 (Trồng cây lâu năm);

  - Hoạt động nghiên cứu về di truyền học làm thay đổi hạt giống phát triển hoặc lai ghép giống mới được phân vào nhóm 72100 (Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật);

  - Chế biến hạt giống để làm dầu thực vật được phân vào nhóm 1040 (Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật).

  2.  Dịch vụ luật sư Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực Doanh nghiệp

  -  Tư vấn, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh - Thương mại…
   

  -  Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Xây dựng quy chế, Nội quy doanh nghiệp, Quản trị nội bộ, Tiền lương, Sổ cổ đông, Sổ thành viên, Điều lệ, Hợp đồng lao động …);
   

  -  Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp:
   

  -  Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp: Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, Review hợp đồng, tư vấn pháp luật về Lao động, bảo hiểm, tiền lương, tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quá trình, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp.

  -  Tư vấn và hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…;

  Trân trọng!

  P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn ×