Tuấn Luật sư

Tính thuế từ chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng vốn

Tính thuế từ việc chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần – Theo quy định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng cổ phần, vốn góp là khoản tiền lãi nhận được từ việc chuyển nhượng. Tùy thuộc dạng chuyển nhượng mà có cách tính thuế khác nhau như dưới dạng chuyển nhượng chứng khoán (0,1% giá chuyển nhượng), chuyển nhượng trực tiếp có mức 20-25% phần thu nhập tính thuế.

tinh-thue-tu-chuyen-nhuong-co-phan-jpg-26012013031916-U1.jpg

Luật sư tư vấn quy định về Tính thuế từ chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng vốn

Trong quá trình thực hiện hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp chúng tôi nhận thấy rất nhiều doanh nghiệp cần được tư vấn làm rõ các vấn đề liên quan đến thuế khi chuyển nhượng cổ phần, vốn góp trong công ty. Các câu hỏi đặt ra là: Thu nhập chịu thuế xác định như thế nào? Và mức thuế áp dụng?

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng cổ phần, vốn góp là khoản tiền lãi nhận được từ việc chuyển nhượng. Phần chênh lệch này được thể hiện rõ khi so sánh giá trị cổ phần hoặc số vốn góp khi mua và khi bán. Tuy nhiên đó là với doanh nghiệp trong nước, đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì không đơn thuần như thế bởi nó còn liên quan đến tỷ giá ngoại tệ của giá trị cổ phần, vốn góp mà thành viên sở hữu.

Ví dụ: Đơn cử một công ty A sở hữu phần vốn góp trong công ty B với mức vốn là 1.000.000 USD tại thời điểm năm 2007 (tỷ giá khi đó là 1USD = 16.000 VND). Năm 2012 công ty A chuyển nhượng toàn bộ vốn cho công ty C với số tiền vẫn là 1.000.000USD (nhưng tỷ giá khi đó là 1USD = 20.860 VND). Việc chệnh lệch tỷ giá dẫn đến phát sinh khoản chênh lệch theo đơn vị tính VND. Mặc dù trong GCN đầu tư công ty B vẫn ghi nhận vốn điều lệ cả 2 loại tiền USD và VND nhưng khoản chênh lệch trên vẫn được tính là thu nhập phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng vốn.

Sau khi xác định được mức chênh lệch thì mức thuế suất áp dụng như sau:

1.  Thuế chuyển nhượng vốn góp đối với cá nhân là 20%

Tại điểm 4, Mục II, Phần A Thông tư số ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN quy định: “Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản tiền lãi nhận được từ việc chuyển nhượng vốn của cá nhân trong các trường hợp sau:

4.1. Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp trong các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần, các hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

4.2. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán”.

Thuế suất áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp đối với cá nhân cư trú là biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% trên phần thu nhập tính thuế (Điểm 2.1.2, mục II, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính).

2. Thuế chuyển nhượng vốn góp đối với tổ chức là 25%

Tại điểm 1, Phần E Thông tư số ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“1.1. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp).

1.2. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số chứng khoán của doanh nghiệp đã tham gia đầu tư chứng khoán cho một hoặc nhiều tổ chức cá nhân khác”.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn là 25% (Điểm 2.2, phần E Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính).

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí