Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Thủ tục lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

  • 16/10/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Luật Minh Gia tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài bao gồm điều kiện, địa chỉ, người đứng đầu chi nhánh và các nội dung khác liên quan như sau:

  Hỏi: Công ty chúng tôi có trụ sở tại Pháp kinh doanh về mỹ phẩm cao cấp. Hiện nay chúng tôi muốn thành lập chi nhánh tại Việt Nam để phát triển hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á. Xin cho biết điều kiện và thủ tục để lập chi nhánh tại Việt Nam như thế nào? (G X, Pháp).

  ngan-hang-5-jpg-07102011013418-U1.jpg

  Thủ tục lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

  Luật sư tư vấn cho bạn như sau:

  I.  Điều kiện thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định 72) thì thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

  1.  Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

  2.  Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.

  Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài.

  Căn cứ quy định trên công ty của bạn phải có đăng ký kinh doanh tại Pháp và đã hoạt động kinh doanh ở Pháp tối thiểu 5 năm thì công ty của bạn sẽ được phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam.

  II.  Thủ tụcthành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

  Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 72 có quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh bao gồm:

  1.  Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh (theo mẫu) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

  2.  Bản sao Điều lệ hoạt động của chi nhánh, trong đó quy định rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh.

  3.  Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 03 năm).

  4. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và các hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

  Lưu ý: Các giấy tờ quy định tại mục 2, 3 và 4 trong hồ sơ ở trên phải dịch ra tiếng Việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

    Hotline: 1900.6169