Nguyễn Huyền

Thủ tục hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

Doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế trong những trường hợp nào? Ưu đãi thuế đối với từng trường hợp, lĩnh vực kinh doanh hiện nay như thế nào? Cần làm thủ tục, hồ sơ gì để được hưởng chế độ miễn thuế, ưu đãi thuế? … Đây là thắc mắc của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Luật Minh Gia giải đáp các thắc mắc này như sau:

1. Luật sư tư vấn về thủ tục miễn thuế, giảm thuế của doanh nghiệp

Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp (chủ yếu là thuế thu nhập doanh nghiệp) là chính sách của Nhà nước nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào vùng, khu vực còn khó khăn hoặc các ngành nghề trọng yếu cần phát triển. Tuy nhiên, thực tế hiện nay không nhiều doanh nghiệp nắm rõ về các quy định miễn thuế, giảm thuế trong các trường hợp nhất định dẫn đến việc mất đi quyền lợi của doanh nghiệp.

Để nắm rõ hơn về các ưu đãi thuế, chính sách miễn thuế, giảm thuế, hãy đặt câu hỏi của mình qua Email của công ty Luật Minh Gia hoặc liên hệ Hotline: 1900.6169  để được các Luật sư, chuyên viên hướng dẫn tư vấn một số vấn đề như:

- Chính sách miễn thuế, giảm thuế đối với các doanh nghiệp;

- Thủ tục đăng ký miễn thuế, giảm thuế;

- Tư vấn tất cả các quy định pháp luật về chính sách thuế của nước ta hiện nay.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống tư vấn dưới đây để có thêm thông tin pháp luật về miễn giảm thuế doanh nghiệp và đối chiếu với trường hợp của doanh nghiệp mình.

2. Hỏi về thủ tục, hồ sơ đăng ký miễn, giảm thuế doanh nghiệp

Câu hỏi: Công ty em thuộc đơn vị được miễn thuế TNDN 4 năm đầu và giảm 50% của 4 năm tiếp theo, cho em hỏi đơn vị của em phải có những hồ sơ giấy tờ gì nộp cho Chi cục thuế để đề nghị miễn, giảm thuế?

Cho em hỏi?. Em ở Công ty Cổ phần nước sinh hoạt, Công ty em thuộc đơn vị được miễn thuế TNDN 4 năm đầu và giảm 50% của 4 năm tiếp theo, cho em hỏi đơn vị của em phải có những hồ sơ giấy tờ gì nộp cho Chi cục thuế để đề nghị miễn, giảm, em nhờ giải đáp giúp em. Em rất mong nhận được sự hỗ trợ tư vấn.

Thủ tục hồ sơ miễn thuế, giảm thuế 
Thủ tục hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp, nếu Công ty bạn nằm trong trường hợp thuộc diện miễn thuế, giảm thuế thì Công ty bạn làm thủ tục miễn thuế, giảm thuế được quy định cụ thể tại Mục I, Chương VIII Luật quản lý thuế số: 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 như sau:

"Mục 1: THỦ TỤC MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ

Điều 61. Miễn thuế, giảm thuế

Cơ quan quản lý thuế thực hiện miễn thuế, giảm thuế đối với các trường hợp thuộc diện miễn thuế, giảm thuế được quy định tại các văn bản pháp luật về thuế.

Điều 62. Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

1. Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế, hồ sơ gồm có:

a) Tờ khai thuế;

b) Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.

2. Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế thì hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gồm có:

a) Văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế trong đó nêu rõ loại thuế đề nghị miễn, giảm; lý do miễn thuế, giảm thuế; số tiền thuế được miễn, giảm;

b) Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.

3. Chính phủ quy định trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế; trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế.

Điều 63. Nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

1. Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm thì việc nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được thực hiện đồng thời với việc khai, nộp và tiếp nhận hồ sơ khai thuế quy định tại Chương III của Luật này.

2. Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế thì việc nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được quy định như sau:

a) Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại thuế khác liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ được nộp tại cơ quan hải quan có thẩm quyền giải quyết;

b) Đối với các loại thuế khác thì hồ sơ được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

3. Việc tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được quy định như sau:

a) Trường hợp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ;

b) Trường hợp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được nộp bằng đường bưu chính, công chức quản lý thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan quản lý thuế;

c) Trường hợp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được nộp bằng giao dịch điện tử thì việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử;

d) Trường hợp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.

Điều 64. Thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế đối với trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm

1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế.

2. Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ thì thời hạn ra quyết định miễn thuế, giảm thuế là sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ."

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Thủ tục hồ sơ miễn thuế, giảm thuế. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng

Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay