Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Thủ tục giảm vốn công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

  • 05/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng kí doanh nghiệp thì việc giảm vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên là không được phép thực hiện.

  Vì vậy, chỉ được phép thực hiện giảm vốn đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, hơn nữa, nếu ngành nghề kinh doanh của công ty có yêu cầu về vốn pháp định thì công ty chỉ được giảm vốn nếu vốn điều lệ của công ty sau khi giảm không thấp hơn vốn pháp định. Trình tự thủ tục thông báo giảm vốn điều lệ được quy định tại Điều 40 Nghị định 43/2010/NĐ-CP như sau:

  giam-von-jpg-27112014022836-U17.jpg

                                           Thủ tục giảm vốn công ty TNHH
   

  1. Hồ sơ thông báo

  - Thông báo giảm vốn điều lệ (theo mẫu);

  - Quyết định bằng văn bản và biên bản họp Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ của công ty;

  - Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ). Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;

  - Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

  - Bản danh sách các giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ.

  2. Trình tự thủ tục thông báo

  - Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng kí kinh doanh.

  - Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp; trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

  - Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

  3. Cơ quan tiếp nhận

  Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở doanh nghiệp.

  4. Lệ phí

  200.000 đồng

  5. Thời hạn giải quyết

  05 (năm) ngày làm việc.

  Dịch vụ luật sư Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực Doanh nghiệp

  +  Tư vấn, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh - Thương mại…

  +  Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Xây dựng quy chế, Nội quy doanh nghiệp, Quản trị nội bộ, Tiền lương, Sổ cổ đông, Sổ thành viên, Điều lệ, Hợp đồng lao động …);

  +  Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp:

  +  Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp: Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, Review hợp đồng, tư vấn pháp luật về Lao động, bảo hiểm, tiền lương, tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quá trình, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp.

  +  Tư vấn quy định pháp luật và cung cấp các dịch vụ tư vấn có liên quan đến quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước bao gồm giải quyết các vấn đề về lao động, tài chính, điều lệ công ty cổ phần và các trình tự thực hiện cổ phần hoá;

  +  Tư vấn và hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…;

  Trân trọng!

  P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia
   

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn