1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Doanh nghiệp
 • Thủ tục đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Đối với thủ tục thành lập Hợp tác xã, công ty luật Gia Minh hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu hồ sơ cụ thể như sau:

  Thủ tục đăng ký kinh doanh Hợp tác xã bao gồm:

  +   Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

  +   Điều lệ Hợp tác xã;

  +   Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị đối với Liên hiệp Hợp tác xã;

  +   Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã.

  * Chú ý:

  Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày hợp tác xã kinh doanh ngành nghề có điều kiện đòi hỏi giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hay chứng chỉ hợp pháp xác nhận vốn pháp định thì hợp tác xã phải gửi bản sao hợp lệ (có chứng thực của cơ quan cấp hoặc cơ quan công chứng) giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hợp pháp xác nhận vốn pháp định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp cho hợp tác xã đối với các ngành nghề đó đến Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho hợp tác xã.

Bài viết nổi bật