1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Doanh nghiệp
 • Thủ tục chia doanh nghiệp

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Chia Công ty: Công ty TNHH và Công ty cổ phần (Công ty bị chia) có thể được chia thành một số Công ty cùng loại (Công ty được chia) – bao gồm:

  +   Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các công ty được chia;

  +   Quyết định bằng văn bản về việc chia Công ty của Công ty bị chia;

  -   Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

  -   Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần.

  +   Biên bản họp về việc Chia Công ty:

  -   Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

  -   Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần.

  +   Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty.

Bài viết nổi bật

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi: 1900 6169