Tuấn Luật sư

Thủ tục Chấp thuận cấp phép dự án đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục Chấp thuận cấp phép dự án đầu tư ra nước ngoài - Nội dung bao gồm các vấn đề về trình tự, đầu mục hồ sơ thực hiện việc cấp phép và các thông tin khác liên quan, cụ thể như sau:

thu-tuc-chap-thuan-du-an-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-jpg-15032013110854-U1.jpg

Thủ tục Chấp thuận cấp phép dự án đầu tư ra nước ngoài

 

Trình tự thực hiện:

+   Doanh nghiệp lập hồ sơ đầu tư ra nước ngoài

+   Nộp hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và đầu tư

+   Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ

+   Bộ Kế hoạch và Đầu tư  cấp  Giấy chứng nhận đầu tư theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Cách thức thực hiện:

+   Nộp trực tiếp

+   Nộp qua bưu điện

Thành phần hồ sơ:

+   Văn bản đề nghị thẩm tra dự án đầu tư

+   Văn bản giải trình về dự án đầu tư gồm các nội dung sau: mục tiêu đầu tư; địa điểm đầu tư; quy mô vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư; việc sử dụng lao động Việt Nam (nếu có); việc sử dụng nguyên liệu từ Việt Nam (nếu có); tiến độ thực hiện dự án đầu tư

+   Văn bản đồng ý của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng cổ đông hoặc đại hội xã viên về việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với trường hợp nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty hợp danh hoặc Công ty cổ phần hoặc hợp tác xã trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã.

+   Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với đối tác về việc góp vốn hoặc mua cổ phần hoặc hợp tác đầu tư đối với dự án đầu tư có đối tác khác cùng tham gia đầu tư.

Số lượng hồ sơ: 08 bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết: Không xác định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+   Tổ chức

+   Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư

Lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+   Văn bản đề nghị thẩm tra dự án đầu tư

+   Văn bản giải trình về dự án đầu tư gồm các nội dung sau: mục tiêu đầu tư; địa điểm đầu tư; quy mô vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư; việc sử dụng lao động Việt Nam (nếu có); việc sử dụng nguyên liệu từ Việt Nam (nếu có); tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+   Có dự án đầu tư ở nước ngoài

+   Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam

+   Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đối với các trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+   Luật Đầu tư số 59/2005/QH11ngày 29/11/2005

+   Nghị định số 78/2006/NĐ-CPngày 9/8/2006 của Chính phủ về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

+   Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKHngày 10/10/2007của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

P. Luật sư Doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí