Ls Phùng Gái

Quy định về thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định pháp luật?

Câu hỏi tư vấn: Công ty tôi đang có nhu cấu tiêu hủy một số tài liệu kế toán lâu năm, trong các tài liệu này có các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông tính đến nay là có thời gian trên 5 năm và dưới 10 năm.

Như vậy các hợp đồng này có được tiêu hủy theo quy định của pháp luật hay không? Nếu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là từ năm 2008 thì đến nay người chuyển quyền sở hữu cổ phần có quyền khởi kiện đòi lại quyền sở hữu của những cổ phần này nữa hay không? Rất mong luật sư tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật kế toán năm 2015 về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán. Cụ thể:

Điều 8. Đối tượng kế toán

....

2. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động của đơn vị, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước gồm tài sản, nguồn hình thành tài sản theo quy định tại các điểm a, b, c, d và i khoản 1 Điều này.

3. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh, trừ hoạt động quy định tại khoản 4 Điều này, gồm:

a) Tài sản;

b) Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;

c) Doanh thu, chi phí kinh doanh, thu nhập và chi phí khác;

d) Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước;

đ) Kết quả và phân chia kết quả hoạt động kinh doanh;

Điều 41. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

5. Tài liệu kế toán phải được lưu trữ theo thời hạn sau đây:

a) Ít nhất là 05 năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính;

b) Ít nhất là 10 năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

6. Chính phủ quy định cụ thể từng loại tài liệu kế toán phải lưu trữ, thời hạn lưu trữ, thời điểm tính thời hạn lưu trữ quy định tại khoản 5 Điều này, nơi lưu trữ và thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ.

Như vậy, đối chiếu quy định trên với trường hợp của công ty thì hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không có liên quan tới chứng từ trong hoạt động kế toán nên khi tiêu hủy hồ sơ kế toán (đáp ứng đủ điều kiện về thời gian lưu trữ) không thể đồng nhất hợp đồng chuyển nhượng trên có liên quan để tiêu hủy cùng hồ sơ kế toán được. Tuy nhiên, nếu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã hoàn tất và chứng từ liên quan tới thuế đã giải quyết xong thì công ty vẫn có thể thực hiện hủy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trên.

Đồng thời, như đã xác định nếu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được thực hiện từ năm 2008 đã hoàn tất thủ tục phát sinh thì người nhận chuyển nhượng mới là chủ sở hữu hợp pháp đối với số cổ phần đó. Nên người có cổ phần chuyển nhượng không có căn cứ để khởi kiện đòi lại quyền sở hữu của số cổ phần trên.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến Tổng đài luật sư tư vấn luật trực tuyến - 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời

Trân trọng

CV P.Gái - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay