Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Quy chế của tổng giám đốc doanh nghiệp

  • 20/01/2017
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Kính gửi Luật sư! Luật sư cho mình hỏi làm tổng giám đốc của công ty cổ phần có được làm giám đốc hay tổng giám đốc công ty khác không? Theo LDN 2005 có quy định là không nhưng Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì lại không thấy nhắc đến. Tôi xin cảm ơn!

  Trả lời:

  Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Gia. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

  Về vấn đề bạn thắc mắc  được Luật doanh nghiệp 2014 quy định tại điều 157 về giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần như sau:

  Điều 157. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty

  1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

  Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

  Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.

  3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

  b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

  c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

  d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

  đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

  e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

  g) Tuyển dụng lao động;

  h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

  i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

  4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty

  Như vậy, căn cứ quy định trên thì Luật doanh nghiệp 2014 không hề có quy định cấm tổng giám đốc, giám đốc công ty cổ phần không được làm giám đốc, tổng giám đốc của doanh nghiệp khác. Chính vì vậy, nên giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần hoàn toàn có quyền được phép làm giám đốc hoặc tổng giám đốc của một doanh nghiệp khác vì hiện nay theo quy định tại Hiến pháp 2013 thì công dân được quyền làm những việc mà pháp luật không cấm nên nếu như pháp luật không cấm thì chúng ta hoàn toàn có quyền thực hiện mà không vi phạm quy định của pháp luật

  Những điều cần lưu ý: Như vậy, tổng giám đốc, giám đốc công ty cổ phần hoàn toàn được phép làm giám đốc, tổng giám đốc của một doanh nghiệp khác

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Quy chế của tổng giám đốc doanh nghiệp. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

  Trân trọng!
  P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169