Lò Thị Loan

Một người có thể đồng thời làm Giám đốc của hai Công ty không?

Trong một doanh nghiệp thì chúng ta thường nghe đến chức danh giám đốc, tổng giám đốc. Vậy ai đủ điều kiện làm giám đốc, tổng giám đốc. Trường hợp một người có thể đồng thời làm Giám đốc của hai Công ty hay không? Đây là thắc mắc của rất nhiều người đã liên hệ với Luật Minh Gia để được hướng dẫn. Nếu bạn cũng có thắc mắc tương tự thì hãy liên hệ với chúng tôi

1) Luật sư tư vấn quy định pháp luật về các chức danh của doanh nghiệp.

Khi bạn có thắc mắc và liên hệ với Luật Minh Gia, Luật sư chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn để bạn nắm được các quy định về các chức danh của doanh nghiệp như:

+ Nắm được các điều kiện trở thành giám đốc, tổng giám đốc của doanh nghiệp;

+ Nắm trường hợp có được đồng thời làm giám đốc của hai công ty không ;

+ Biết được những quy định của pháp luật quy định về quyền và nghĩa vụ của giám đốc, tổng giám đốc;

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169 , bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm thông qua tình huống chúng tôi tư vấn sau đây: 

2) Quy định pháp luật về điều kiện bổ nhiệm giám đốc của doanh nghiệp.

Nội dung tư vấn: Kính chào Luật sư! Mong Luật sư giải đáp thắc mắc cho em vấn đề sau: Em đang giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của công ty cổ phần C, vốn góp của em chiếm 40% vốn điều lệ của Công ty C, công ty Cửu Long có góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đ (chiếm 80% vốn điều lệ của công ty Đ). Công ty Đông Phú do Anh A đang làm Giám đốc. Nhưng nay anh A muốn nghỉ việc nên thôi giữ chức vụ này. Vậy em muốn thay anh A giữ chức Giám đốc cty Đ có được không? Căn cứ pháp lý nào? Kính mong Luật sư giải đáp, em chân thành biết ơn.     

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.

2. Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

...”.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty, trừ trường hợp Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết và điều lệ công ty có quy định khác.

Đồng thời căn cứ vào Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Gám đốc, Tổng giám đốc công ty như sau:

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.

...”.

Như vậy, Luật Doanh nghiệp 2014 không hạn chế về việc một người chỉ có thể làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của một doanh nghiệp. Do đó, hiện nay bạn vẫn có thể làm Giám đốc của Công ty Đ thay cho anh A, trừ khi Điều lệ của Công ty nơi bạn làm việc (Công ty Cổ phần C) hoặc Công ty Đ có quy định khác.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí