Tuấn Luật sư

Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Nội dung tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm các thông tin về chủ đơn đăng ký, tác giả kiểu dáng công nghiệp, tên kiểu dáng, mô tả kiểu dáng, đề nghị về các quyền ưu tiên và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

mau-to-khai-dang-ky-kieu-dang-cong-nghiep-jpeg-20122012093530-U1.jpeg

Luật sư tư vấn và hướng dẫn viết Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 

Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thể hiện theo đính kèm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi lập Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                   386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.Ú

 DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

j  TÊN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

—Kiểu dáng cần bảo hộ được tách ra từ đơn số:......................................

    nộp ngày:.................................

Phân loại quốc tế KDCN

k                                                                                          CHỦ ĐƠN                                           

   (Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:                                                                                                     

Điện thoại:                                               Fax:                                                 E-mail:

—Chủ đơn đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

—  Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

l                                                                                  ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

—là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

—là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

—là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                               Fax:                                                     E-mail:

m                                                                                   TÁC GIẢ

Tên đầy đủ:                                                                                                         Quốc tịch:

Địa chỉ:                                                                                                     

Điện thoại:                                               Fax:                                                     E-mail:

—Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung

sCHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

       

Phụ lục A-Mẫu số: 03-KDCN (tiếp theo)

nYÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN

CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ

XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN

—Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

—Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

—Theo thoả thuận khác:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Nước nộp đơn

o                                                                         PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền

— Lệ phí nộp đơn cho mỗi sản phẩm của bộ sản phẩm/phương án của kiểu dáng công nghiệp

..... sản phẩm/phương án

— Lệ phí công bố đơn

—  Lệ phí công bố từ hình thứ 2 trở đi                                                   

       ..... hình

—  Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

—  Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung

..... sản phẩm/phương án

—  Phí thẩm định nội dung

..... sản phẩm/phương án

Tổng số phí, lệ phí phải nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

p                 CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

                                

Tài liệu tối thiểu:

—Tờ khai, gồm.......trang x .......bản 

—Bản mô tả bằng tiếng......., gồm.......trang

—Bộảnh chụp/bản vẽ, gồm.......ảnh  x .......bộ

—Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác:

—Giấy uỷ quyền bằng tiếng........

     —bản dịch tiếng Việt, gồm.......trang

—bản gốc

—bản sao (—bản gốc sẽ nộp sau

              —bản gốc đã nộp theo đơn số:..............................)

—Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên:

—Bản sao đơn đầu tiên, gồm.......bản

—Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu thụ hưởng từ người khác)

—Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác)  

—Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

—

—

 
 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

—

s                                               CAMKẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                                             Khai tại:…… ngày … tháng … năm…

                                                                                                 Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                                             (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

             

                                                                                                                               Còn…trang bổ sung

Phụ lục A-Mẫu số: 03-KDCN (tiếp theo)

Trang bổ sung số:

 k                                                                               CHỦ ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

 Tên đầy đủ:

 Địa chỉ:

 

    Điện thoại:                                                 Fax:                                                     Email:

 —Chủ đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

 Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

  Tên đầy đủ:

  Địa chỉ:

 

    Điện thoại:                                                 Fax:                                                     Email:

—Chủ đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

—Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

m                                                                                              TÁC GIẢ KHÁC

(Ngoài tác giả  thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

  Tên đầy đủ:                                                                                                           Quốc tịch:

                                                                                     

  Địa chỉ:

 

    Điện thoại:                                                   Fax:                                                    Email:

   Tên đầy đủ:                                                                                                             Quốc tịch:

                                                                          

   Địa chỉ:

     Điện thoại:                                                    Fax:                                                     Email:

 CÁC TÀI LIỆU KHÁC

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang...)

 s CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

ÚChú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu"x" vào ô vuông —nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

Bài viết liên quan:

+   Mẫu tờ khai tra cứu kiểu dáng công nghiệp;

+   Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

+   Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

+   Tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

+   Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp - yêu cầu cần có.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí