Tuấn Luật sư

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Nội dung Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc gồm thông tin về đơn vị làm việc, người được bổ nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của người được bổ nhiệm, thời gian thi hành và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

mau-quyet-dinh-bo-nhiem-pho-giam-doc-jpg-14072013025735-U1.jpg

Tư vấn quy định về Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

 

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Tư vấn miễn phí