LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần

Luật sư tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần theo quy định pháp luật hiện hành. Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần do Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác. Để tìm hiểu chi tiết về trình tự, thủ tục ban hành quyết định bổ nhiệm, bạn có tể tham khảo nội dung tư vấn sau đây:

mau-quyet-dinh-bo-nhiem-giam-doc-cong-ty-co-phan-jpg-28072013121325-U1.jpg

Quy định về Bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần

 

1. Tư vấn về quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần

Quyết định bổ nhiệm giám đốc của các loại hình doanh nghiệp nói chung và quyết định bổ nhiệm công ty cổ phần nói riêng là quyết định quan trọng, phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định để bảo đảm tính có hiệu lực của quyết định. Nếu bạn chưa tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này có thể liên hệ tới Luật Minh Gia, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung sau đây:

+ Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần;

+ Trình tự, thủ tục ban hành quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần;

+ Điều kiện để được bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần;

+ Quyền của giám đốc công ty cổ phần;

Để liên hệ với Luật Minh Gia, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169, bên cạnh đó bạn có thể tham khảo Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần mà Luật Minh Gia soạn thảo sau đây:

2. Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

-------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY …………….

 -----------------

Số: ___ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty

__

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY ………

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp........................................................................;

- Căn cứ Điều lệ Công ty …………………….………………………………………;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty……………………………………………...;

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ……………………………………………………………….......

CMND số ………………………………………………………………………………............

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ………………………………………….

Địa chỉ thường trú.…………………………………………………………………………….

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 

                                   T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

                                                        Chủ tịch HĐQT

-------------

Tham khảo tình huống luật sư tư vấn trực tuyến về vấn đề lao động, nhân sự sau đây:

Câu hỏi - Chuyển đổi giữa viên chức sang công chức? 

Xin chào các anh chị trong luật minh gia. Ông xã của em được tuyển dụng vào làm viên chức tại trung tâm văn hoá thể thao thanh thiếu nhi tỉnh (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh đoàn Kon Tum) từ năm 2007 và được bổ nhiệm trưởng phòng, đến năm 2016 chuyển công tác về Ban tuyên giáo tỉnh đoàn và dự kiến bổ nhiệm phó ban khi có bằng đại học (hiện đang chờ bằng tốt nghiệp).Vậy trường hợp này có đủ điều kiện chuyển thành công chức không?việc bổ nhiệm có được không? Emxin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

>> Điều kiện để được chuyển đổi viên chức sang công chức

Theo đó, nếu chồng bạn công tác từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì khi cơ quan có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng
P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn