Tuấn Luật sư

Mẫu quyết bổ nhiệm tổng giám đốc công ty

Mẫu quyết bổ nhiệm tổng giám đốc công ty - Nội dung bao gồm thông tin về đơn vị làm việc, người được bổ nhiệm, nội dung bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm và các nội dung khác liên quan như đính kèm trên đây:

bo-nhiem-tong-giam-doc-cong-ty-jpg-19082013093830-U1.jpg

Quy định về bổ nhiệm tổng giám đốc công ty

 

Mẫu quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc công ty trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi bổ nhiệm tổng giám đốc.
 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, trường hợp giám đốc/Tổng giám đốc là người mà doanh nghiệp đi thuê thì Chủ tịch hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên sẽ là người ra quyết định bổ nhiệm vị trí này để điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Dưới đây là Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc điều hành công ty.
 

P. Luật sư Doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí