Tuấn Luật sư

Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân và doanh nghiệp

Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa cá nhân và doanh nghiệp bao gồm thông tin các bên tham gia hợp đồng, phương thức và thời gian hợp tác, mục đích hợp tác, quản lý vốn và phân chia lợi nhuận và các vấn đề khác liên quan.

1. Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Hợp tác kinh doanh được hiểu là nhiều bên cùng nhau hợp tác vì mục đích kinh doanh chung, các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của các bên và vấn đề phân chia lợi nhuận sẽ được thực hiện theo thỏa thuận của các bên. Trong quan hệ hợp tác kinh doanh thì việc hợp tác kinh doanh có thể diễn ra giữa các doanh nghiệp với nhau hoặc giữa cá nhân với doanh nghiệp.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quá trình giao kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, hiện nay công ty Luật Minh Gia có hỗ trợ khách hàng tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến nội dung này. Quý khách hàng có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia thông hình thức gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số Hotline 1900.6169 để được đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ về các vấn đề liên quan.

Hoặc quý khách hàng có thể tham khảo nội dung mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp và cá nhân chúng tôi đã soạn thảo dưới đây:

2. Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp và cá nhân

hop-dong-hop-tac-kinh-doanh-giua-ca-nhan-va-doanh-nghiep-jpg-14072013011007-U1.jpg

Tư vấn quy định và hướng dẫn về Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa cá nhân và doanh nghiệp

Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa cá nhân và doanh nghiệp trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay