Tuấn Luật sư

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc hoặc tổng giám đốc

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc hoặc tổng giám đốc gồm thông tin về doanh nghiệp, chức vụ và quyền hạn của người ủy quyền, nội dung ủy quyền cho cấp phó hoặc người khác, thời gian ủy quyền và các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:


mau-giay-uy-quyen-cua-giam-doc-jpg-13082013081501-U1.jpg

Quy định về giấy ủy quyền của giám đốc hoặc tổng giám đốc

 

Mẫu Giấy ủy quyền của giám đốc hoặc tổng giám đốc trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

 

----------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ỦY QUYỀN CỦA GIÁM ĐỐC

                                                

Tôi, người ký tên dưới đây:  …………………….Chức Vụ: Giám Đốc

Đại diện Pháp luật cho: ……………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………........

Tại đây uỷ quyền cho .……………………... có địa chỉ tại …………... được thay mặt tôi tiến hành ………………... theo đúng quy định  pháp luật hiện hành.

Vì vậy, Ông …………...được phép thay mặt tôi ký tên vào các giấy tờ, tài liệu, và thực hiện tất cả công việc liên quan đến ………....

Làm tại: Hà Nội

Ngày ___ tháng ___ năm 20___

Người ký_______________

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí