Tuấn Luật sư

Mẫu đơn xin cấp phép hoạt động công ty tài chính

Nội dung đơn đề nghị cấp phép hoạt động công ty tài chính bao gồm các vấn đề về thông tin đơn vị đề nghị, nội dung, vốn, thời gian hoạt động và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

mau-don-xin-cap-phep-hoat-dong-cong-ty-tai-chinh-jpg-09032013013805-U1.jpg

Tư vấn quy định về đề nghị cấp phép hoạt động công ty tài chính

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

                                                                        ………, ngày….tháng….năm …

 

ĐƠN XIN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TÀI CHÍNH

Ngày…….tháng……năm……Bộ trưởng Bộ…đã ký quyết định thành lập Công ty tài chính trong Tổng công ty………….., có tên là : .............

Nay Hội đồng quản trị Tổng công ty ……..đề nghị Ngân hàng Nhà nước xét cấp giấy phép hoạt động cho Công ty tài chính :

1. Tên của Công ty tài chính :

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt :…………………….Tên gọi tắt:………………………..

- Tên gọi bằng tiếng Anh:…………………………..Tên gọi tắt:………………………

2. Trụ sở chính tại :……………………………………………………………………....

- Trụ sở của các chi nhánh :……………………………………………………………..

3. Địa bàn hoạt động .

4. Nội dung hoạt động .

5. Thời hạn hoạt động.

6. Vốn điều lệ :

- Đã có :……………………………………………………………….

- Còn thiếu phải nộp tiếp :…………………………………………..

7. Tài khoản phong tỏa đã mở tại Ngân hàng Nhà nước :…….

- Số hiệu :……………………………………………………………..

- Số vốn đã gửi :……………………………………………………...

8. Giá trị bất động sản và các phương tiện hoạt động khác đã có :

……………………………………………………………………………

Sau khi được cấp Giấy phép hoạt động, chúng tôi sẽ thực hiện đủ các điều kiện còn thiếu, tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký ngày khai trương trong thời hạn quy định.

Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước và điều lệ của tổ chức; nếu vi phạm xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                         HỒ SƠ GỬI KÈM                                                                      TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí