Tuấn Luật sư

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh bao gồm nội dung thông tin về thương nhân, thông tin về văn phòng đại diện/chi nhánh đã đăng ký, ly do cấp lại và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây.

cap-lai-giay-phep-hoat-dong-chi-nhanh-jpg-22082013093039-U1.jpg

Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh

 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí