Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh?

  • 11/03/2016
  • Phùng Gái
  • Kính gửi công ty Luật Minh Gia.Tôi có tham gia góp vốn cùng với 4 thành viên còn lại để cùng nhau kinh doanh 1 số mặt hàng quần áo và 1 số mặt hàng khác.


  Hình thức góp vốn ai có bao nhiêu góp bấy nhiêu, lợi nhuận chia theo phần trăm. Giấy phép kinh doanh chúng tôi cũng đã có do 1 người có cổ phần nhiều nhất làm đại diện. Đến bây giờ chúng tôi mở rộng thêm vì thế để đảm bảo quyền lợi và đúng pháp luật tôi muốn làm hợp đồng kinh doanh giữa các bên. Vui lòng tư vấn giúp tôi cách thực hiện hợp đồng và nếu có tranh chấp thì tôi khiếu nại như thế nào là đúng pháp luật .Chúc thành công. Tôi chân thành cảm ơn!

  Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Với thông tin bạn cung cấp, trong trường hợp đã thành lập công ty( công ty cổ phần hoặc công ty TNHH) thì trong bản điều lệ công ty đã quy định rất rõ về tỉ lệ góp vốn, mức hưởng lợi nhuận cũng như quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các thành viên nên, bản điều lệ công ty có giá trị pháp lý rất chắc chắn rồi nên không cần phải làm hợp đồng hợp tác kinh doanh nữa.

  Trường hợp, các thành viên chỉ hợp tác với nhau mà không có thành lập công ty thì để đảm bảo quyền lợi nên làm hợp đồng hợp tác kinh doanh ( hợp đồng BCC )theo quy định của Luật đầu tư 2014

  -Cách thức thực hiện hợp đồng: Các thành viên sẽ làm hợp đồng BCC theo Luật đầu tư với các nội dung được quy định dưới đây:

  Điều 29. Nội dung hợp đồng BCC

  1. Hợp đồng BCC gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;

  b) Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;

  c) Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;


  d) Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;

  đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

  e) Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;

  g) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

  2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

  3. Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật.


  Trường hợp, có tranh chấp liên quan đến quyền lợi thì có thể làm đơn khởi kiện dân sự để đảm bảo quyền lợi.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  CV P.Gái - công ty Luật Minh Gia.

    Hotline: 1900.6169