Tuấn Luật sư

Hỏi về thay đổi người đại diện của công ty

Luật Minh Gia tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp , thay đổi tên của doanh nghiệp sau khi thay đổi chủ sở hữu của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan.

1. Dịch vụ tư vấn, thành lập và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Luật Minh Gia.

- Luật sư tư vấn các loại hình doanh nghiệp, các ưu và nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp để khách hàng lựa chọn thành lập, phù hợp với nhu cầu, mong muốn phát triển kinh doanh mà khách hàng hướng tới;

- Tư vấn cơ cấu quản lý nội bộ doanh nghiệp, soạn thảo các quy chế, điều lệ, nội quy lao động và các quy chế tài chính, khen thưởng trong doanh nghiệp.

- Cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như vốn điều lệ, địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, thông tin người đại diện của doanh nghiệp và các nội dung thay đổi khác tại Sở kế hoạch và đầu tư.

- Cung cấp dịch vụ xin giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách hàng.

2. Vụ việc cụ thể được tư vấn liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

Nội dung yêu cầu tư vấn của khách hàng: Bố mẹ tôi có một trạm xăng đã hoạt động được hơn 20 năm. Doanh nghiệp của bố mẹ tôi có đầy đủ giấy tờ, giấy đăng ký kinh doanh. Tôi là con gái của bố mẹ tôi. Nay bố mẹ tôi cho lại vợ chồng tôi kinh doanh. Trong gia đình không có tranh chấp gì. Tôi không muốn thay đổi tên Doanh nghiệp, nhưng để tiện cho việc ký giấy tờ sau này thì tôi cần làm giấy tờ gì để tôi có thể ký thay cho bố mẹ tôi.

Ngoài ra tôi muốn hỏi thêm: hiện nay tôi muốn nâng cấp trạm xăng, cụ thể như sau: lắp thêm một cột bơm xăng A95; mở rộng mái che cho trạm xăng. Vậy tôi có cần xin cấp giấy phép sửa chữa cải tạo không? Xin nói rõ thêm là mái che trạm xăng chỉ là nới rộng thêm, kết cấu chịu lực không thay đổi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn tới công ty luật Minh Gia, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật và các thông tin về chủ sở hữu doanh nghiệp.

Điều 30 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định khi thay đổi các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp như tên doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo pháp luật và thông tin thành viên của công ty TNHH, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở).

Điều 48 Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn hồ sơ phải nộp khi đăng ký đổi tên doanh nghiệp như sau:

"1. Trường hợp đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên doanh nghiệp đăng ký thay đổi không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

3. Việc thay đổi tên doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp."

Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ phải nộp khi đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần như sau:

"1. Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

b) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

c) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp."

Khoản 2, khoản 5 Điều 55 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ thay đổi thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;

c) Hợp đồng tặng cho hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc tặng cho;

d) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, anh cần hoàn thiện các hồ sơ phải nộp khi thay đổi các thông tin của doanh nghiệp và nộp hồ sơ tới Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Thứ hai, Về quy định của pháp luật liên quan đến thay đổi giấy phép xây dựng.

Về nguyên tắc, Điều 89 Luật xây dựng năm 2014 quy định trước khi khởi công thi công công trình (kể cả sửa chữa, cải tạo công trình), chủ đầu tư phải thực hiện xin giấy phép xây dựng trước khi tiến hành khởi công.

Khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng năm 2014, quy định một số trường hợp được miễn xin giấy phép xây dựng, trong đó bao gồm công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình thì không cần phải xin giấy phép xây dựng.

Anh có thể tham khảo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng năm 2014 để đánh giá, xác định loại công trình và nội dung thay đổi, cải tạo có thuộc trường hợp ảnh hưởng tới kiến trúc, môi trường hay an toàn công trình hay không đểm làm căn cứ xác định trường hợp phải xin giấy phép xây dựng hoặc được miễn giấy phép xây dựng.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hỏi về thay đổi người đại diện của công ty. Quý khách hàng có thể tham khảo để áp dụng trong vụ việc của mình. Nếu vẫn còn vướng mắc pháp lý cần hỗ trợ chi tiết, quý khách liên hệ tới công ty Luật Minh Gia theo hướng dẫn và thông tin dưới đây để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng!

Cv. Nguyễn Mỵ - Công ty luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí