Tuấn Luật sư

Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Quyền tác giả là gì? Hành vi xâm phạm quyền tác giả được quy định như thế nào? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả qua nội dung tư vấn sau đây:

1. Luật sư tư vấn Luật Sở hữu trí tuệ

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. Những hành vi xâm phạm đến các đối tượng này được xác định là các hành vi xâm phạm quyền tác giả. Theo đó, Luật sở hữu trí tuệ quy định hành vi xâm phạm quyền tác giả bao gồm 16 hành vi cụ thể, cá nhân/tổ chức nào có một trong các hành vi này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Để nắm rõ các quy định về vấn đề này, bạn hãy tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ 2009, sửa đổi bổ sung 2019 hoặc liên hệ với Công ty Luật Minh Gia chúng tôi qua Hotline 1900.6169 để chúng tôi tư vấn cụ thể hơn về:

- Cơ chế bảo hộ quyền tác giả;

- Các hành vi xâm phạm quyền tác giả;

- Chế tài xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Ngoài ra, bạn tham khảo thêm bài viết chúng tôi cung cấp sau đây để tìm hiểu thêm và áp dụng vào trường hợp của mình.

2. Tư vấn hành vi xâm phạm quyền tác giả

Hành vi xâm phạm quyền tác giả bao gồm các hành vi chiếm đoạt, mạo danh tác giả, công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả, sửa chữa...cụ thể theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ thì Hành vi xâm phạm quyền tác giả được thể hiện như sau:

+   Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

+   Mạo danh tác giả.

+   Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

+   Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

+   Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

+   Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, cụ thể: “a) Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân; đ) Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;”

+   Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005: “Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị”;

+   Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, cụ thể:

“1. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

a)  Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;

b)  Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình;

c)  Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;

d)  Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;

đ)  Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;

e)  Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hoá, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;

g)  Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;

h)  Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;

i)   Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;

k)  Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.”

+   Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

+   Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

+   Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

+   Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

+   Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.

+   Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

+   Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

+   Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Gọi ngay