Triệu Lan Thảo

Giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định thì giải quyết như thế nào? Giảm vốn điều lệ trong trường hợp nào? Xử phạt khi không đăng kí thay đổi vốn điều lệ? Luật Minh Gia xin tư vấn như sau

Nội dung tư vấn: Kính chào Văn phòng luật sư Tôi có một câu hỏi liên quan tới luật doanh nghiệp 2014.  Ngày 22/08/2017 tôi thành lập công ty TNHH 1TV với số vốn điều lệ là 3 tỷ. Trong quá trình hoạt động tới nay là ngày 17/09/2018 tôi vẫn chưa đóng đủ số vốn điều lệ trên. Vậy tôi làm thủ tục xin giảm vốn điều lệ được không?

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 74 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“ĐIều 74. Thực hiện góp vốn thành lập công ty

1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

2. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trongthời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.”

Theo quy định trên, trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định thì bạn phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Tuy nhiên, bạn đã không đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ trong thời hạn trên. Do đó, theo Điểm b Khoản 1 Điều 87 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

Điều 87.Thay đổi vốn điều lệ

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật này.”

Như vậy, trường hợp của bạn có thể làm thủ tục xin giảm vốn điều lệ. Tuy nhiên, do Công ty của bạn không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo quy định tại Điều 28 NĐ 50/2016/NĐ-CP như sau:

Điều 28.Vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp

...3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký..."

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí