Tuấn Luật sư

Đối tượng không chịu thuế, thuế suất 0% và miễn thuế hiểu thế nào?

Thuế là nguồn thu ngân sách Nhà nước, nắm giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Các chính sách ưu đãi pháp luật về thuế có ý nghĩa quan trọng vừa góp phần đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách, vừa thúc đẩy phát triển nền kinh tế.

1. Luật sư tư vấn pháp luật về thuế

Việc xác định đúng đắn đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế, xây dựng chính xác, hợp lý các mức thuế phải nộp có tính đến khả năng của người nộp thuế là việc vô cùng quan trọng bởi ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của các doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động kinh doanh,…

Trên cơ sở đó Nhà nước kích thích các hoạt động kinh tế đi vào quỹ đạo chung của nền kinh tế, phù hợp với lợi ích của toàn xã hội. Trong điều kiện chuyển sang cơ chế thị trường, vai trò kích thích kinh tế thông qua thuế ngày càng được nâng cao, nhất là các chính sách đối tượng không chịu thuế, thuế suất 0% và miễn thuế.

Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực thuế, muốn tìm hiểu sâu hơn về pháp luật thuế hoặc đang có câu hỏi về pháp luật thuế cần được giải đáp, hãy gửi yêu cầu về Email tư vấn của Luật Minh Gia hoặc gọi 1900.6169 để chúng tôi hướng dẫn cụ thể cho bạn.

2. Tư vấn về đối tượng không chịu thuế, thuế suất 0% và miễn thuế

Đối tượng không chịu thuế GTGT là những loại vật tư, hàng hoá dùng cho các lĩnh vực như: Khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển; Hỗ trợ tư liệu sản xuất trong nước không sản xuất được; Dịch vụ liên quan thiết thực, trực tiếp đến cuộc sống người dân và không mang tính kinh doanh; Liên quan đến nhân đạo.....

Thuế suất 0% là loại thuế áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất; hàng bán cho cửa hàng bán hàng miễn thuế; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ một số trường hợp khác

Miễn thuế là trường hợp vẫn phải chịu thuế, tuy nhiên vì lý do khách quan nào đó sẽ được miễn giảm một phần nào đó theo quy định của pháp luật.

1. Đối tượng không chịu thuế

-Không phải đối tượng chịu thuế

-Không phải kê khai

-Không được khấu trừ hoàn thuế đầu vào

-Thường được áp dụng trong: viện trợ nhân đạo, hàng hóa mượn đường chuyển khẩu, quá cảnh, hàng hóa trong khu phi thuế quan.

2.Thuế suất 0%

-Vấn thuộc diện đối tượng chịu thuế

-Vấn phải kê khai

-Được khấu trừ và hoàn thuế đầu vào

3.Miễn thuế

-Vấn thuộc đối tượng chịu thuế

-Phải kê khai

-Ưu đãi trong một thời gian

-Được khấu trừ thuế đầu vào

-Thường được áp dụng trong trường hợp hàng hóa hư hỏng, giám sát hải quan có chứng nhận của cơ quan hải quan.

Dịch vụ luật sư Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực Doanh nghiệp

+  Tư vấn, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh - Thương mại…

+  Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Xây dựng quy chế, Nội quy doanh nghiệp, Quản trị nội bộ, Tiền lương, Sổ cổ đông, Sổ thành viên, Điều lệ, Hợp đồng lao động …);

+  Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp:

+  Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp: Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, Review hợp đồng, tư vấn pháp luật về Lao động, bảo hiểm, tiền lương, tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quá trình, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp.

+  Tư vấn quy định pháp luật và cung cấp các dịch vụ tư vấn có liên quan đến quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước bao gồm giải quyết các vấn đề về lao động, tài chính, điều lệ công ty cổ phần và các trình tự thực hiện cổ phần hoá;

+  Tư vấn và hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…;

Trân trọng!

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay