LS Xuân Thuận

Điều kiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho doanh nghiệp

Chào anh, chị! Em muốn hỏi tư vấn về thủ tục miễn giảm tiền thuế, tiền phạt vì công ty em hiện giờ không có khả năng chi trả, tháng 04/2014 Công văn xin ngừng hoạt động công ty hết hiệu lực và bên em kê khai lại thuế bình thường nhưng sau đó khoảng cuối năm lại ngừng nhưng không khai báo nữa, đầu năm 2015 bị đóng MST doanh nghiệp do cơ quan quản lý không liên hệ được. Vậy anh, chị cho em hỏi bên em muốn làm thủ tuc xin miễn, giảm tiền nợ thuế vì hiện tại công ty em không còn tài sản để thế chấp


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cần tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau: 

Về vấn đề miễn thuế, giảm thuế và xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, Điều 61, Điều 65 Luật Quản lý Thuế 2006 sửa đổi bổ sung năm 2012 quy định như sau:
 
Điều 61. Miễn thuế, giảm thuế
 
Cơ quan quản lý thuế thực hiện miễn thuế, giảm thuế đối với các trường hợp thuộc diện miễn thuế, giảm thuế được quy định tại các văn bản pháp luật về thuế.”
 
Điều 65. Trường hợp được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt
 
1. Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt.
 
2. Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ.
 
3. Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này và các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá mười năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nhưng không có khả năng thu hồi.”

Áp dụng các quy định trên, nếu công ty bạn không thuộc diện được miễn, giảm thuế thì hiện nay, khi không có khả năng chi trả, công ty có thể xin xóa nợ tiền thuế, tiền phạt trong các trường hợp sau:
 
Trường hợp 1: Sau khi công ty bạn hoàn thành thủ tục phá sản. Cụ thể, nếu sau khi công ty tuyên bố phá sản, đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt thì có thể làm hồ sơ xin xóa nợ tiền thuế, tiền phạt. 
 
Trường hợp 2: Cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá mười năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nhưng không có khả năng thu hồi.

Trường hợp 3: Theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC, công ty bạn có thể được xóa tiền thuế, tiền phạt phát sinh từ trước ngày 01/07/2007 còn nợ không có khả năng thu hồi, bao gồm cả khoản tiền thuế, tiền phạt phát sinh phải nộp trước 01/07/2007 nhưng phát hiện, ấn định thu sau ngày 01/07/2007 nếu công ty bạn là doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải thế, doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa, doanh nghiệp nhà nước được giao bán theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP, Nghị định 80/2005 hoặc doanh nghiệp nhà nước được xác định theo Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005

Trong trường hợp này, tiền thuế được xóa bao gồm: thuế môn bài, thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhà đất, thuế lợi tức, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp. Tiền phạt được xóa bao gồm: tiền phạt chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Các trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 thì đồng thời được xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phát sinh trên khoản tiền thuế, tiền phạt được xóa.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho doanh nghiệp. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Cv Nguyễn Thúy Hạnh - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí