Trần Diềm Quỳnh

Điều kiện và thủ tục thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài

Em muốn hỏi về thủ tục thành lập Công ty của người nước ngoài tại Việt Nam: thuê văn phòng tại Việt Nam; ngành nghề kinh doanh: ván gỗ dán công nghiệp; vốn đầu tư ban đầu khoảng 10 tỷ VNĐ. Hỏi, về điều kiện và các thủ tục để thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài?


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia chúng tôi! Trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:
 
Thứ nhất, tại khoản 1 Điều 13 Luật doanh nghiệp năm 2005 có quy định như sau:
 
“Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”.
 
Vậy, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005.
 
Thứ hai, căn cứ vào Nghị định 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có quy định như sau:
 
“Điều 7. Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư
 
1. Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức 100% vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
 
2. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam được hợp tác với nhau và với nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài mới.
 
3. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư”.
 
Vậy, bạn có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
 
Thứ ba, về thủ tục để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, bạn tham khảo các bài viết sau đây của chúng tôi:
 
- “Tư vấn thành lập công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nước ngoài 

- “Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên 100% vốn nước ngoài

- “Luật sư tư vấn thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài”. 

Như vậy, từ những căn cứ chúng tôi nêu như trên, cùng với tình huống của bạn đưa ra. Chúng tôi xác định rằng bạn có thể thành lập Công ty về ngành nghề kinh doanh ván gỗ dán công nghiệp với vốn đầu tư 100% là vốn nước ngoài. Cụ thể về thủ tục bạn tham khảo các bài viết của chúng tôi để được hiểu rõ về thủ tục thành lập được pháp luật quy định như thế nào.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện và thủ tục thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV tư vấn: Hoàng Huyền – Công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay