Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Đăng ký ngành sản xuất than cốc-sản phẩm dầu mỏ tinh chế thế nào?

  • 06/07/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Ngành nghề sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã ngành kinh tế như sau:

  Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngành nghề sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế thuộc mã ngành:

  19: SẢN XUẤT THAN CỐC, SẢN PHẨM DẦU MỎ TINH CHẾ

  Ngành này theo Quyết định 337/QĐ-BKH bao gồm

  - Ngành này gồm:Việc chuyển dầu thô và than đá thành các sản phẩm có thể sử dụng được. Quá trình sản xuất nổi bật là tinh luyện dầu, bao gồm tách dầu thô thành các sản phẩm cấu thành thông qua các kỹ thuật như cracking và chưng cất.

  - Ngành này cũng gồm: Sản xuất các sản phẩm có tính chất tương tự (ví dụ than đá, butan, propan, dầu, xăng...) cũng như các dịch vụ sản xuất (ví dụ tinh luyện truyền thống). Sản xuất ga như etan, propan, butan là các sản phẩm dầu tinh luyện.

  Loại trừ:

  Sản xuất các ga này ở các đơn vị khác, sản xuất hóa chất cơ bản được phân vào nhóm 20110 (Sản xuất hóa chất cơ bản); sản xuất khí ga công nghiệp, 20110 (Sản xuất hóa chất cơ bản); chiết xuất từ ga tự nhiên (metan, etan, butan hoặc propan), 06200 (Khai thác khí đốt tự nhiên) và sản xuất ga nhiên liệu, không phải loại ga dầu mỏ (ví dụ ga than, ga nước, ga sản xuất), 35200 (Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống). Các đơn vị sản xuất hoá dầu từ dầu tinh luyện được phân vào ngành 20 (Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất).

  san-xuat-than-coc-jpg-29112014120036-U1.jpg

  Đăng ký ngành nghề sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế?

   

  1. Hệ thống mã ngành kinh tế

  191 - 1910 - 19100: Sản xuất than cốc

  Nhóm này gồm:

  - Điều hành các lò than cốc;

  - Sản xuất than cốc và một phần than cốc.;

  - Sản xuất dầu hắc ín và than dầu hắc ín;

  - Sản xuất ga từ than cốc;

  - Sản xuất than thô và nhựa đường;

  - Chưng cất than cốc.

  192 - 1920 - 19200: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế

  Nhóm này gồm:

  Sản xuất nhiên liệu lỏng hoặc nhiên liệu khí hoặc các sản phẩm khác từ dầu thô, khoáng bitum hoặc các sản phẩm phân đoạn của chúng. Tinh luyện dầu gồm một hoặc nhiều các hoạt động sau: phân đoạn, chưng cất thẳng từ dầu thô, cracking.

  Cụ thể:

  - Sản xuất nhiên liệu ô tô: ga, dầu lửa,...

  - Sản xuất nhiên liệu: xăng nặng, nhẹ, trung bình, tinh chất của ga như etan, propan, butan,…

  - Sản xuất dầu mỡ bôi trơn từ dầu, kể cả từ dầu thải;

  - Sản xuất các sản phẩm cho ngành hoá dầu và cho ngành sản xuất chất phủ đường;

  - Sản xuất các sản phẩm khác: cồn trắng, varơlin, sáp paraphin, nhớt…

  - Sản xuất than bánh từ than non, than cốc;

  - Sản xuất bánh dầu;

  - Trộn nhiên liệu sinh học, tức là trộn cồn với dầu hoả.

  Dịch vụ luật sư Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực Doanh nghiệp

  -  Tư vấn, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh - Thương mại…

  -  Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Xây dựng quy chế, Nội quy doanh nghiệp, Quản trị nội bộ, Tiền lương, Sổ cổ đông, Sổ thành viên, Điều lệ, Hợp đồng lao động …);

  -  Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp;

  -  Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp: Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, tư vấn pháp luật về Lao động, bảo hiểm, tiền lương, tư vấn và hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…;

  Trân trọng!

    Hotline: 1900.6169