1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Doanh nghiệp
 • Đăng ký kinh doanh sản xuất và phân phối điện và điều hòa không khí thế nào?

  • 25/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Nghành nghề sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã nghành như sau:

  Theo Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngành nghề sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí thuộc mã nghành:

  35: SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

  Theo Quyết định 337/QĐ-BKH nhóm ngành này bao gồm:

  351 - 3510: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

  35101: Sản xuất điện

  Nhóm này gồm: Việc sản xuất điện năng với số lượng lớn như hoạt động của các cơ sở sản xuất điện; bao gồm nhiệt điện, điện hạt nhân, thuỷ điện, tua bin khí, điêzen, động cơ.

  Loại trừ: Sản xuất điện thông qua đốt rác, được phân vào nhóm 38210 (Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại).

  35102: Truyền tải và phân phối điện

  Nhóm này gồm:

  Việc chuyển điện từ nơi sản xuất đến các trung tâm phân phối và phân phối đến người sử dụng cuối cùng.

  Cụ thể:

  - Hoạt động của các hệ thống truyền tải vận chuyển điện từ nơi sản xuất đến hệ thống phân phối;

  - Hoạt động của hệ thống phân phối (tức là gồm có các tuyến dây, cột, đồng hồ đo và dây dẫn) vận chuyển điện từ nơi sản xuất hoặc hệ thống truyền tải đến người tiêu dùng cuối cùng;

  - Bán điện cho người sử dụng;

  - Hoạt động của các trung gian hoặc đại lý điện mà sắp xếp việc mua bán điện thông qua hệ thống phân phối thực hiện bởi người khác;

  - Hoạt động trao đổi điện và khả năng truyền tải điện.

  352 - 3520 - 35200: Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

  Nhóm này gồm:

  - Sản xuất khí đốt, phân phối khí tự nhiên hoặc tổng hợp tới người tiêu dùng cuối cùng thông qua một hệ thống đường ống. Các nhà kinh doanh hoặc môi giới khí đốt sắp xếp việc mua bán khí tự nhiên phân phối thông qua hệ thống của người khác; Các hoạt động cung cấp ga tách biệt chủ yếu là đường dài nối người sản xuất với nhà phân phối ga hoặc giữa thành thị với nông thôn được phân vào nhóm hoạt động vận tải đường ống;

  - Sản xuất khí đốt cho mục đích cung cấp khí đốt từ than đá, phế phẩm của nông nghiệp hoặc rác thải;

  - Sản xuất nhiên liệu khí với giá trị toả nhiệt đặc biệt từ quá trình lọc, pha trộn và các quá trình sản xuất khác các loại khí bao gồm cả khí tự nhiên;

  - Vận chuyển, phân phối và cung cấp nhiên liệu khí các loại thông qụa hệ thống ống dẫn chính;

  - Bán khí đến người sử dụng thông qua ống dẫn chính;

  - Hoạt động của các đại lý và nhà môi giới mà thu xếp việc mua bán khí đốt thông qua hệ thống phân phối của người khác;

  - Mua bán, trao đổi nhiên liệu khí và khả năng vận chuyển nhiên liệu khí.

  Loại trừ:

  - Hoạt động của các lò than cốc được phân vào nhóm 19100 (Sản xuất than cốc);

  - Sản xuất các sản phầm dầu tinh chế được phân vào nhóm 19200 (Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế);

  - Sản xuất khí đốt công nghiệp được phân vào nhóm 20110 (Sản xuất hoá chất cơ bản);

  - Bán buôn nhiên liệu khí đốt được phân vào nhóm 4661 (Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan);

  - Bán lẻ ga đựng trong chai được phân vào nhóm 4773 (Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh);

  - Bán thẳng nhiên liệu được phân vào nhóm 47990 (Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu);

  - Vận chuyển ga theo đường ống (đường dài) được phân vào nhóm 49400 (Vận tải đường ống).

  353 - 3530: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá

  35301: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí

  Nhóm này gồm:

  - Sản xuất, tập trung và phân phối hơi nước và nước nóng để đốt nóng, cung cấp năng lượng và các mục đích khác;

  - Sản xuất và phân phối không khí lạnh;

  - Sản xuất và phân phối nước lạnh cho mục đích làm mát.

  Loại trừ: Sản xuất đá làm thực phẩm hoặc không làm thực phẩm (làm mát) được phân vào nhóm 35302 (Sản xuất nước đá).

  35302: Sản xuất nước đá

  Nhóm này gồm: Sản xuất đá làm thực phẩm hoặc đá làm mát.

  Dịch vụ luật sư Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực Doanh nghiệp

  -  Tư vấn, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh - Thương mại…

  -  Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Xây dựng quy chế, Nội quy doanh nghiệp, Quản trị nội bộ, Tiền lương, Sổ cổ đông, Sổ thành viên, Điều lệ, Hợp đồng lao động …);

  -  Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp;

  -  Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp: Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, tư vấn pháp luật về Lao động, bảo hiểm, tiền lương, tư vấn và hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…;

  Trân trọng!

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169