LS Nguyễn Mạnh Tuấn

CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ HTC Việt Nam

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ HTC Việt Nam thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103003xyz do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Thương hiệu: 

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HTC VIỆT NAM

Tên viêt tắt: HTC DAIN ..,JSC

Địa chỉ trụ sở: ............., phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại/fax: 04 37472xxx / 04 3747xxx                 

Website: http://www.htcvietnam.com.vn

Email: xx@htcvietnam.com.vn

Các ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.. Xuất bản phần mềm…

Dịch vụ công ty luật Minh Gia cung cấp: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, đầu tư, Tư vấn quy định pháp luật về mô hình công ty mẹ - con, cơ cấu, quản trị nội bộ, mở rộng phạm vi, mục tiêu hoạt động,

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn