Tuấn Luật sư

Chủ đầu tư đơn phương thanh lý hợp đồng xử lý thế nào?

Nội dung đề nghị tư vấn: Hỏi về Chủ đầu tư đơn phương thanh lý hợp đồng khi nhà thầu vi phạm hđ bỏ không thi công do thi công sai thiết kế và tính khối lượng tăng thì xử lý thế nào, cụ thể như sau:

Câu hỏi: Kính gửi luật sư, Hiện nay tổng công ty chúng tôi đang gặp một vấn đề rất khó khăn như sau:

Tổng tôi là chủ đầu tư một dự án lớn, hiện đang làm các thủ tục quyết toán dự án nên vướng một vấn đề là chúng tôi đã nhiều lần đưa công văn tạm ngưng thi công và chấm dứt hợp đồng với nhà thầu phụ thi công đường vận hành. Bên nhà thầu không chấp nhận khối lượng mà chủ đầu tư đưa ra

Sau đó nhà thầu kiện Tòa án nhân dân nơi xây dựng công trình thì tòa đã xử đúng như khối lượng của chúng tôi, vậy mà nhà thầu còn quyết định kiện lên trên nữa không chịu kết thúc, từ khi khởi kiện là đầu năm 2009 đến nay. Tổng chúng tôi nay đã hoàn thành kết thúc dự án nên tự đơn phương quyết toán với các thủ tục sau:

1- CĐT lập công văn báo cáo vụ việc và tờ trình xin Quyết Định Đầu tư cho thanh lý Hợp động và thanh toán KL đã thi công với nhà thầu.

2- sau khi đã có công văn cho phép của người QĐịnh đầu tư về thanh lý HĐ và thanh toán KL và tiến hành các thủ tục tiếp theo như:

2.1- BB Xác định khối lượng đã thi công (đã được CĐT và TVGS xác nhận còn NT thì không ký)

2.2- Lập thanh toán (NT cũng không ký) 2.3- Lập BB thanh lý HĐ (NT cũng không ký)

3- Trong khi đó nhà thầu còn rất nhiều tiền và cũng nợ các nhà cung cấp vật tư nhưng nhà thầu này không chịu làm bảng đối chiều công nợ với các đơn vị cung cấp.

Vậy, chúng tôi muốn tự đơn phương quyết toán cho nhà thầu này và trả tất cả các nhà cung cấp vật tư thì làm thế nào, thủ tục cần ra sao xin được luật sư chỉ dẫn.

Trân trọng kính chào và rất biết ơn.

Lưu ý: Để đảm bảo quyền riêng tư cho người đề nghị tư vấn, chúng tôi đã thay đổi thông tin cá nhân trong nội dung câu hỏi:

Thông tin trả lời: Đối với trường hợp nêu trên, đề nghị của người yêu cầu đã được luật sư Công ty Luật Minh Gia tư vấn, trả lời chi tiết qua Email, đề nghị người gửi câu hỏi tham khảo và đối chiếu vào trường hợp của mình. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp.

Trân trọng.

P. Luật sư tư vấn – Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí