Tuấn Luật sư

Bán dạo sách báo-tạp chí không đăng ký kinh doanh có vi phạm không?

Chào luật sư, mong luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp liên quan đến hành vi bán dạo sách, báo tại quận không đăng ký kinh doanh, nội dung như sau:

Hiện tại tôi là hộ kinh doanh cá thể, bán sách pháp luật chính trị tại một quận ví dụ là A. Tôi có một số nhân viên đi bán dạo tại quận khác. Vậy có phạm pháp hay không? Xin cảm ơn luật sư!

Luật Minh Gia trả lời bạn như sau:

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh, có quy định là: "Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “thương nhân" theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại sau đây:


Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các thương nhân được phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong;..."

Như vậy,đối với hành vi bán sách, báo dạo không có địa điểm cố định của cá nhân hoạt động thương mại độc lập thì sẽ không phải đăng ký kinh doanh.

Nhưng trong trường hợp của bạn là hộ kinh doanh cá thể bán sách pháp luật chính trị tại quận A nên bạn có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo Điều 50 Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định về quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh, như sau:
 

"1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.
 

2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc”.

Nếu bạn kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì theo quy đinh tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định 112/2010/NĐ-CP thì bạn sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Thêm vào đó tại Khoản 1 Điều 49 Nghị định 43/2010/NĐ-CP có quy định là: "Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh".

Như vậy, nếu bạn đã đăng ký kinh doanh tại quận A thì việc nhân viên bạn bán sách dạo tại quận khác mà không đăng ký kinh doanh thì cũng không vi phạm pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Bán dạo sách báo, tạp chí tại nơi không đăng ký kinh doanh có vi phạm?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp.

Trân trọng!

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí