Hỏi đáp pháp luật Đất đai

 • Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Nhà thầu

  • 08/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Pháp luật xây dựng quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà thầu như thế nào? Mức xử phạt ra sao? Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây của công ty Luật Minh Gia:

  1. Luật sư tư vấn Luật Xây dựng

  Theo quy định của pháp luật Xây dựng bắt buộc chủ đầu tư của một số công trình phải xin cấp giấy phép xây dựng. Quy định này góp phần đảm bảo sự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, hạn chế các công trình xây dựng không phù hợp với cảnh quan đô thị; lấn, chiếm các công trình lân cận;… Đồng thời, để có thể xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng, pháp luật quy định về các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với từng hành vi cụ thể trong lĩnh vực xây dựng.

  Tuy nhiên, quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính qua mỗi thời kỳ được ghi nhận khác nhau theo tình trạng phát triển xã hội. Do đó, công ty Luật Minh Gia đưa ra bài viết về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật để quý vị tham khảo. Trong quá trình tìm hiểu, nếu phát sinh vấn đề vướng mắc, chưa rõ, quý vị hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được hỗ trợ.

  2. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với nhà thầu

  Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng được quy định trong Nghị định 121/2013/NĐ-CP như sau:

  STT

  Hành vi vi phạm

  Mức phạt (đồng)

  1

  Hoạt động vượt quá điều kiện năng lực hành nghề theo quy định; hoạt động sai chứng chỉ hành nghề; hoạt động không có chứng chỉ hành nghề;

  10.000.000 - 20.000.000 

  2

  Kê khai khống năng lực vào hồ sơ năng lực để xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

  10.000.000 - 20.000.000

  3

  Cá nhân có hành vi mượn, cho mượn, thuê, cho thuê chứng chỉ hành nghề để hoạt động xây dựng.

  20.000.000 - 30.000.000 

  4

  Giao cho người không có chứng chỉ hành nghề hoặc không đủ điều kiện năng lực tương ứng với loại, cấp công trình đảm nhận đối với các chức danh: Chủ nhiệm đề án thiết kế quy hoạch xây dựng, chủ trì thiết kế chuyên ngành đồ án quy hoạch xây dựng, chủ nhiệm đồ án quy hoạch đô thị, chủ trì bộ môn chuyên ngành quy hoạch đô thị, chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ trì thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình, chủ trì thiết kế, giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình, chủ nhiệm lập dự án, giám đốc tư vấn quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trường, chủ trì thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm định, chủ trì lập dự toán công trình, chủ trì thẩm tra dự toán, chủ trì thẩm định dự toán, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và các chức danh khác theo quy định;

  30.000.000 - 40.000.000 

  5

  Không ban hành quyết định bổ nhiệm các chức danh chủ nhiệm chủ trì thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm thiết kế xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ trì lập dự toán công trình và các chức danh khác theo quy định;

  30.000.000 - 40.000.000

  6

  Hoạt động xây dựng vượt quá điều kiện năng lực theo quy định.

  30.000.000 - 40.000.000

  7

  nhà thầu không đáp ứng đủ năng lực theo hồ sơ thầu, bố trí người, trang thiết bị, đưa vật liệu vào sử dụng trong công trình không đúng với hồ sơ dự thầu.

  20.000.000 - 30.000.000 

  8

  sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài mà chưa được người quyết định đầu tư chấp thuận.

  10.000.000 - 20.000.000 

  9

  sử dụng kết quả thí nghiệm của phòng thí nghiệm chưa hợp chuẩn hoặc thiếu các kết quả thí nghiệm theo quy định; sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm lập không đúng quy định.

  20.000.000- 40.000.000 

  10

  sử dụng số liệu, tài liệu thiếu căn cứ pháp lý.

  40.000.000 - 60.000.000 

  11

  Không sử dụng hoặc sử dụng sai quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn xây dựng được quy định.

  60.000.000 - 80.000.000

  12

  Sử dụng phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát chưa hợp chuẩn hoặc không phù hợp với công việc khảo sát;

  20.000.000 - 30.000.000 

  13

  Không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan khu vực khảo sát;

  20.000.000 - 30.000.000

  14

  Phiếu kết quả thí nghiệm không có chữ ký của trưởng phòng thí nghiệm và chữ ký của nhân viên thí nghiệm, dấu pháp nhân của cơ sở quản lý phòng thí nghiệm theo quy định;

  20.000.000 - 30.000.000

  15

  Không lưu trữ mẫu khảo sát và tài liệu khảo sát theo quy định;

  20.000.000 - 30.000.000

  16

  Không phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.

  20.000.000 - 30.000.000

  17

  Lập phương án kỹ thuật khảo sát không phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng và tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng;

  30.000.000 - 40.000.000 

  18

  Triển khai khảo sát khi chưa có nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt; vi phạm trình tự khảo sát theo quy định;

  30.000.000 - 40.000.000

  19

  Không thực hiện đúng nhiệm vụ khảo sát được phê duyệt;

  30.000.000 - 40.000.000

  20

  Không thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt.

  30.000.000 - 40.000.000

  21

  Nhà thầu báo cáo tài liệu, số liệu khảo sát không đúng thực tế khảo sát hoặc không đúng quy định dẫn tới phải điều chỉnh thiết kế.

  40.000.000 - 50.000.000 

  22

  Vi phạm thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

  2.000.000 - 5.000.000 

  23

  Vi phạm thời gian lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

  10.000.000 - 15.000.000

  24

  Lập bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng và bản vẽ tổng mặt bằng xây dựng không đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng và tỷ lệ quy định;

  15.000.000 - 20.000.000 

  25

  Khung tên bản vẽ không có tên và chữ ký của chủ nhiệm lập đồ án quy hoạch, chủ trì thiết kế các bộ môn, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, dấu của nhà thầu;

  15.000.000 - 20.000.000

  26

  Không đầy đủ thuyết minh, bản vẽ trong đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình không thể hiện đầy đủ, chính xác các thông số kỹ thuật và tuân thủ đầy đủ hệ thống ký hiệu bản vẽ theo quy định;

  15.000.000 - 20.000.000

  27

  Không có hồ sơ thiết kế đô thị hoặc có nhưng không đầy đủ theo quy định;

  15.000.000 - 20.000.000

  28

  Không có báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược hoặc có nhưng không đầy đủ theo quy định;

  15.000.000 - 20.000.000

  29

  Lập quy hoạch phân khu không phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết không phù hợp với quy hoạch phân khu;

  15.000.000 - 20.000.000

  30

  Không tuân thủ đầy đủ quy chuẩn quy hoạch xây dựng và các tiêu chuẩn thiết kế khác có liên quan.

  15.000.000 - 20.000.000

  31

  Lập hồ sơ thiết kế xây dựng không đúng quy định;

  10.000.000 - 20.000.000 

  32

  Thay đổi thiết kế không theo đúng trình tự quy định;

  10.000.000 - 20.000.000 

  33

  Thực hiện hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng do mình thiết kế đối với công trình sử dụng vốn nhà nước;

  10.000.000 - 20.000.000 

  34

  Thực hiện bước thiết kế tiếp theo khi bước thiết kế trước chưa được phê duyệt hoặc không phù hợp với bước thiết kế trước đã được phê duyệt.

  10.000.000 - 20.000.000 

  35

  Chỉ định nhà sản xuất vật liệu, vật tư và thiết bị xây dựng công trình trong hồ sơ thiết kế và dự toán;

  20.000.000 - 30.000.000 

  36

  Không đưa vào thiết kế vật liệu xây không nung đối với công trình bắt buộc sử dụng vật liệu xây không nung;

  20.000.000 - 30.000.000 

  37

  Lập chỉ dẫn kỹ thuật không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình; thiết kế an toàn quá mức quy định đối với công trình sử dụng vốn nhà nước;

  20.000.000 - 30.000.000 

  38

  Tính toán cự ly vận chuyển, phương tiện vận chuyển không phù hợp thực tế làm tăng chi phí xây dựng đối với công trình sử dụng vốn nhà nước;

  20.000.000 - 30.000.000 

  39

  Không tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng hoặc tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng không đúng quy định;

  20.000.000 - 30.000.000 

  40

  Lập biện pháp tổ chức thi công không đảm bảo tính kinh tế - kỹ thuật, tính toán cự ly vận chuyển, phương tiện vận chuyển không phù hợp thực tế làm tăng chi phí trong dự toán đối với công trình sử dụng vốn nhà nước;

  20.000.000 - 30.000.000 

  41

  Lập dự toán có nội dung áp dụng mã định mức không phù hợp với nội dung công việc; số liệu sai lệch so với nội dung mã định mức áp dụng đối với công trình sử dụng vốn nhà nước;

  20.000.000 - 30.000.000 

  42

  Lập dự toán có nội dung áp dụng định mức chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà định mức đó cao hơn định mức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với công trình sử dụng vốn nhà nước;

  20.000.000 - 30.000.000

  43

  Không có bản vẽ thiết kế các công trình phụ trợ nhưng đưa khối lượng vào dự toán để tính chi phí xây dựng đối với công trình sử dụng vốn nhà nước.

  20.000.000 - 30.000.000 

  44

  Không đưa các tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng sử dụng của thiết bị, vật tư, cấu kiện vào hồ sơ thiết kế;

  30.000.000 - 40.000.000 

  45

  Lập quy trình bảo trì không đúng quy định;

  30.000.000 - 40.000.000 

  46

  Phát hành hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đối với công trình bắt buộc phải có khảo sát địa chất khi chưa có kết quả khảo sát địa chất công trình hoặc không phù hợp với kết quả khảo sát theo quy định;

  30.000.000 - 40.000.000 

  47

  Áp dụng định mức, đơn giá không phù hợp với biện pháp thi công, hồ sơ thiết kế, chế độ, chính sách theo quy định; tính toán, xác định khối lượng để đưa vào dự toán không căn cứ vào các thông số trên bản vẽ thiết kế;

  30.000.000 - 40.000.000 

  48

  Không sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với công trình theo quy định phải sử dụng;

  30.000.000 - 40.000.000 

  49

  Thiết kế không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình.

  30.000.000 - 40.000.000 

  50

  Thi công xây dựng không có phương tiện che chắn; để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh; để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác trừ trường hợp phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

  Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 

  51

  Thi công xây dựng không có phương tiện che chắn; để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh; để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định đối với xây dựng công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

  5.000.000 - 10.000.000 

  52

  Thi công xây dựng công trình vi phạm các quy định về xây dựng gây lún, nứt công trình lân cận, công trình hạ tầng kỹ thuật đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ nông thôn hoặc công trình xây dựng khác trừ trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị và xây dựng công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

  500.000 - 1.000.000 

  53

  Thi công xây dựng công trình vi phạm các quy định về xây dựng gây lún, nứt công trình lân cận, công trình hạ tầng kỹ thuật đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị;

  5.000.000 - 10.000.000 

  54

  Thi công xây dựng công trình vi phạm các quy định về xây dựng gây lún, nứt công trình lân cận, công trình hạ tầng kỹ thuật đối với xây dựng công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

  20.000.000 - 30.000.000 

  55

  Thi công xây dựng công trình sai thiết kế được phê duyệt hoặc sai quy hoạch xây dựng hoặc thiết kế đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với công trình xây dựng được miễn giấy phép xây dựng;

  30.000.000 - 40.000.000 

  56

  Thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng;

  30.000.000 - 40.000.000 

  57

  Thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp;

  30.000.000 - 40.000.000 

  58

  Thi công xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng.

  30.000.000 - 40.000.000 

  59

  Nhà thầu tiếp tục thực hiện thi công xây dựng đối với công trình đã bị người có thẩm quyền ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn hoặc công trình khác không thuộc trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị; phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

  50.000.000 - 100.000.000

  60

  Nhà thầu tiếp tục thực hiện thi công xây dựng đối với công trình đã bị người có thẩm quyền ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị;

  100.000.000 - 300.000.000 

  61

  Nhà thầu tiếp tục thực hiện thi công xây dựng đối với công trình đã bị người có thẩm quyền ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình đối với xây dựng công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

  500.000.000 - 1.000.000.000 

  62

  Tổ chức thi công xây dựng vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận mà không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ nông thôn hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị; phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 

  1.000.000 - 5.000.000 

  63

  Tổ chức thi công xây dựng vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận mà không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị; 

  15.000.000 - 20.000.000

  64

  Tổ chức thi công xây dựng vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận mà không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác đối với xây dựng công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 

  30.000.000 - 40.000.000 

  65

  Không trang bị đủ phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động trong công trường xây dựng;

  20.000.000 - 30.000.000 

  66

  Lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công mà không có biện pháp bảo đảm an toàn lao động;

  20.000.000 - 30.000.000 

  67

  Sử dụng thiết bị thi công không có giấy tờ lưu hành, không kiểm định hoặc đã hết thời gian kiểm định;

  20.000.000 - 30.000.000 

  68

  Không có biển báo an toàn;

  20.000.000 - 30.000.000 

  69

  Không mua các loại bảo hiểm theo quy định;

  20.000.000 - 30.000.000 

  70

  Không có hồ sơ, văn bản, quyết định thành lập tổ chức hệ thống an toàn bảo hộ lao động.

  20.000.000 - 30.000.000 

  71

  nhà thầu vi phạm quy định về quy trình phá dỡ công trình xây dựng.

  30.000.000 - 40.000.000 

  72

  Sử dụng kết quả của các phòng thí nghiệm chưa hợp chuẩn;

  5.000.000 - 10.000.000 

  73

  Không có biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng công trình theo quy định;

  5.000.000 - 10.000.000 

  74

  Không hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và tài sản khác của nhà thầu ra khởi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao (trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác)

  5.000.000 - 10.000.000 

  75

  Không có nhật ký thi công hoặc ghi nhật ký thi công không đúng quy định;

  5.000.000 - 10.000.000 

  76

  Không ban hành quyết định thành lập ban chỉ huy công trình kèm theo phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân;

  5.000.000 - 10.000.000 

  77

  Làm thất lạc mốc định vị, móc giới công trình;

  5.000.000 - 10.000.000 

  78

  Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ tài liệu quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định.

  5.000.000 - 10.000.000 

  79

  Không tuân thủ quy định của thiết kế về sử dụng vật liệu xây không nung đối với công trình bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây không nung;

  20.000.000 - 30.000.000

  80

  Không lập bản vẽ hoàn công theo quy định hoặc lập bản vẽ hoàn công không đúng thực tế thi công;

  20.000.000 - 30.000.000

  81

  Vi phạm các quy định về bảo hành công trình.

  20.000.000 - 30.000.000

  82

  Sử dụng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, thiết bị công nghệ không có chứng chỉ xuất xứ, chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng theo quy định;

  30.000.000 - 40.000.000 

  83

  Không có văn bản phê duyệt của chủ đầu tư về các loại vật liệu chính;

  30.000.000 - 40.000.000 

  84

  Thi công sai thiết kế đã được phê duyệt;

  30.000.000 - 40.000.000 

  85

  Thiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng theo quy định, nghiệm thu chất lượng vật liệu không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật hoặc thiếu hồ sơ về chất lượng;

  30.000.000 - 40.000.000 

  86

  Thi công không đúng với biện pháp tổ chức thi công được duyệt;

  30.000.000 - 40.000.000 

  87

  Không lập hệ thống quan trắc biến dạng công trình và công trình lân cận trong quá trình thi công theo quy định.

  30.000.000 - 40.000.000 

  88

  Không lập hệ thống quản lý chất lượng hoặc có lập hệ thống quản lý chất lượng nhưng không phù hợp với quy mô công trình;

  40.000.000 - 50.000.000 

  89

  Hệ thống quản lý chất lượng không quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận liên quan đến quản lý chất lượng công trình;

  40.000.000 - 50.000.000 

  90

  Không tổ chức giám sát thi công xây dựng trừ trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ.

  40.000.000 - 50.000.000 

  91

  Không có nhật ký giám sát hoặc ghi nhật ký giám sát không đúng quy định;

  5.000.000 - 10.000.000 

  92

  Giám sát thi công không có sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát theo quy định.

  5.000.000 - 10.000.000 

  93

  thực hiện công tác giám sát thi công không phù hợp với đề cương giám sát.

  20.000.000 - 30.000.000 

  94

  Ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng để thực hiện các thí nghiệm vật liệu hoặc kiểm định chất lượng công trình xây dựng do mình giám sát;

  30.000.000 - 40.000.000 

  95

  Thực hiện thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, kiểm định chất lượng công trình đối với công trình do mình giám sát.

  30.000.000 - 40.000.000

  96

  không thực hiện công việc giám sát thi công theo quy định.

  40.000.000 - 50.000.000 

  97

  Làm sai lệch kết quả giám sát;

  50.000.000 - 60.000.000 

  98

  Để nhà thầu thi công thi công sai thiết kế đã được phê duyệt thi công không đúng với hồ sơ thiết kế về kích thước hình học, chủng loại và quy cách vật liệu xây dựng; thi công không đúng với biện pháp tổ chức thi công được duyệt;

  50.000.000 - 60.000.000

  99

  Để nhà thầu thi công không sử dụng vật liệu xây không nung theo thiết kế đối với công trình theo quy định bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây không nung;

  50.000.000 - 60.000.000

  100

  Nghiệm thu nhưng không có bản vẽ hoàn công bộ phận công trình, hạng mục công trình; ký hồ sơ nghiệm thu khi không có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng.

  50.000.000 - 60.000.000

  101

  Không tự tổ chức nghiệm thu;

  10.000.000 - 15.000.000 

  102

  Nghiệm thu không đúng trình tự, thủ tục theo quy định;

  10.000.000 - 15.000.000 

  103

  Xác nhận hồ sơ hoàn thành công trình không đúng quy định;

  10.000.000 - 15.000.000 

  104

  Không lập các văn bản, tài liệu, bản vẽ liên quan đến công trình xây dựng bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đối với trường hợp chủ đầu tư hoặc nhà thầu là người nước ngoài.

  10.000.000 - 15.000.000 

  105

  Kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình theo quy định.

  20.000.000 - 30.000.000

  106

  Nghiệm thu khi chưa có khối lượng thi công;

  30.000.000 - 40.000.000 

  107

  Nghiệm thu không đúng chất lượng, khối lượng thi công thực tế;

  30.000.000 - 40.000.000 

  108

  Xác nhận hồ sơ hoàn thành công trình không đúng thực tế thi công.

  30.000.000 - 40.000.000 

  109

  Tổ chức bàn giao công trình cho chủ sở hữu, chủ sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định.

  80.000.000 - 100.000.000 

  110

  Nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam đối với hành vi vi phạm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

  20.000.000 - 30.000.000 

  111

  Nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam đối với hành vi tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam mà không có giấy phép thầu theo quy định.

  30.000.000 - 40.000.000 

  112

  Nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam đối với hành vi không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo quy định.

  40.000.000 - 50.000.000 

  113

  Nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam đối với hành vi tham gia lập đồ án quy hoạch đô thị mà chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận sự phù hợp về năng lực đối với công việc được đảm nhận.

  50.000.000 - 60.000.000 

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn