Triệu Lan Thảo

Xây dựng nhà ở trên đất đô thị đã có quy hoạch mà không có GPXD có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

UBND huyện có hướng chỉ đạo xử phạt HC và cấp GCN cho gia đình rồi hướng dẫn làm các thủ tục chuyển mục đích và xin cấp phép xây dựng có đủ điều kiện thực hiện hay không và có trái với quy định của PL hay không?

Xin đc tư vấn liên quan đến xử lý hành chính lĩnh vực đất đai 1 trường hợp như sau:

- Năm 2009: UBND huyện có thông báo thu hồi đất vườn của gia đình bà A và ban hành QĐ phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ GPBM:       

+ Đất vườn chưa có GCNQSD;       

+ Trong hồ sơ địa chính tên chủ đất là bà A;       

+ Gia đình bà A đã ký nhận tiền hỗ trợ bồi thường GPBM đối với ~500M2 đất và tài sản trên đất;     

+ UBND huyện không ban hành QĐ thu hồi đất.

- Năm 2013 - 2016: Các con bà A tự ý đổ đất san lấp mặt bằng trên diện tích đất đó và UBND thị trấn khi đó đã XPVPHC (năm 2015) đối với bà A hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất (nhưng đến nay gia đình bà A không thực hiện). Năm 2016 bà A mất

.- Năm 2018 con trai bà A là ông B tổ chức thi công xây dựng nhà ở trên diện tích đất vườn còn lại:     

+ Đất chưa có GCNQSD;      

+ Xây dựng không có GPXD theo quy định (thuộc đất đô thị đã có QH đất ở;     

+ Ông B đào móng lấn chiếm ~10m2 diện tích đất đã GPMB năm 2009;

Muốn hỏi, đối với hành vi vi phạm của ông B có thể xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai được hay không? Hiện nay, UBND huyện có hướng chỉ đạo xử phạt HC và cấp GCN cho gia đình ông B rồi hướng dẫn làm các thủ tục chuyển mục đích và xin cấp phép xây dựng có đủ điều kiện thực hiện hay không và có trái với quy định của PL hay không? Mong sớm nhận được ý kiến tư vấn của quý công ty. Xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đưa ra tư vấn sau đây:

Theo như bạn cung cấp, gia đình bà A đã nhận tiền bồi thường thu hồi đất, tuy nhiên UBND huyện không ban hành quyết định thu hồi đất mà chỉ thông báo việc thu hồi, do đó phần đất và tài sản trên đất gia đình bà A vẫn có thể được sử dụng.

Với hành vi tổ chức thi công xây dựng nhà trên diện tích đất vườn mà không có GPXD ông B có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Khoản 5 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP:

“5. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

Về hướng chỉ đạo của UBND huyện:

Theo khoản 2 Điều 17 thông tư 15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng:

Điều 17. Quy trình và thẩm quyền cấp, Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

2. Thẩm quyền cấp, Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng:

a) Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp;

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại các Điểm a, b, d Khoản này;

Theo khoản 2 điều 31 Nghị định 102/2014/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

"Điều 31. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;"

Theo khoản 2 Điều 105 Luật đất đai 2013 quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc về các cơ quan sau:

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Như vậy, hướng chỉ đạo của UBND huyện hợp lý và không trái với quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng


Phòng tư vấn đất đai – Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay