Trần Phương Hà

Văn bản quy định việc đòi lại đất

Kính gửi công ty Luật Minh Gia. Vì lý do tế nhị nên tôi không đề cập đến tên các địa điểm tranh chấp mong quý công ty thông cảm và tư vấn giúp gia đình tôi. Gia đình tôi có sử dụng đất tại xã B năm 1945 đến năm 1986. Do năm 1986 gia đình tôi đi vào TP Hồ Chí Minh sinh sống nên không còn sử dụng tại mảnh đất đó cho đến nay.

Hiện nay gia đình tôi muốn trở về quê hương sinh sống và xây dựng nhà để phụng thờ tổ tiên nên có ý định xin nhà nước cấp lại mảnh đất cho gia đình tôi đã sinh sống trước đây.

Theo gia đình tôi được biết, mảnh đất này hiện đang được làng A đang sử dụng để trồng hoa màu nhưng chưa được nhà nước cấp giấy CNQSD đất. Hiện nay Làng A đang có ý định xây nhà thờ của làng trên mảnh đất của gia đình tôi đã sử dụng ngày trước nên gia đình tôi đã làm đơn đề nghị UBND xã B can thiệp đề làng A không được xây dựng trên mảnh đất đó và đề nghị trả lại đất cho gia đình tôi nhưng UBND xã B có công văn trả lời rằng gia đình tôi không có quyền đòi lại đất như trong luật đất đai đã quy định vì gia đình không có giấy tờ nào để chứng minh nguồn gốc sử dụng.

Vậy kính mong quý công ty tư vấn, trả lời giúp tôi: Việc tôi đòi lại đất đã sử dụng trước đây có được hay không. Việc trả lời của UBND xã B với gia đình tôi như vậy có đúng với luật đất đai hay không. Rất mong có câu trả lời của công ty.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, về vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất:

>> Tư vấn quy định về đòi lại đất không sử dụng, gọi: 1900.6169

"1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ".

Theo bạn trình bày, thửa đất đang tranh chấp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy, mặc dù đã sinh sống trên thửa đất từ năm 1945 tới năm 1986 nhưng muốn yêu cầu chính quyền công nhận quyền sử dụng đất thì gia đình cần đưa ra tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền sở hữu. Về giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn có thể tham khảo tại Khoản 1 Điều 100 nêu trên.

Ngoài ra, bạn có thể xin xác nhận của các hộ liền kề về quá trình sử dụng đất của gia đình tại địa phương trước đây.

Trân trọng.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn