Nguyễn Thị Hoài Thơ

Ủy quyền cho người nhà nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đất

Dì của tôi hiện nay đang định cư ở Mỹ, trước khi định cư ở Mỹ dì tôi có một mảnh đất thổ cư tại Viện Nam, hiện nay thì diện tích đất đó Nhà nước đang giải phóng mặt bằng, khi đi Mỹ dì tôi chỉ để lại giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho mẹ tôi giữ mà không có để lại giấy ủy quyền. Dì tôi có gọi điện thoại về là cho mẹ tôi nhận tiền giải phóng mặt bằng cho dì tôi.

Thưa Luật sư, tôi có vấn đề cần hỏi, nhờ Luật sư tư vấn: dì của tôi hiện nay đang định cư ở Mỹ, trước khi định cư ở Mỹ dì tôi có một mảnh đất thổ cư tại Viện Nam, hiện nay thì diện tích đất đó Nhà nước đang giải phóng mặt bằng, khi đi Mỹ dì tôi chỉ để lại giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho mẹ tôi giữ mà không có để lại giấy ủy quyền. Như vậy mẹ tôi có được quyền thay dì tôi nhận tiền giải phóng mặt bằng hay không, dì tôi có gọi điện thoại về là cho mẹ tôi nhận tiền giải phóng mặt bằng cho dì tôi. nếu muốn nhận được tiền chúng tôi cần những giấy tờ gì? 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới Công ty Luật Minh gia chúng tôi, vấn đề bạn đưa ra chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, dì bạn ở Mỹ làm thế nào để ký giấy ủy quyền 

Dì bạn có thể ủy quyền cho mẹ bạn nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đất. Có hai trường hợp có thể xảy ra:

+ Nếu dì bạn đã thôi quốc tịch Việt Nam, nhập quốc tịch nước ngoài thì tùy theo quy định về thẩm quyền công chứng, chứng thực của quốc gia nơi dì bạn sinh sống, dì bạn có thể đến cơ quan tư pháp hoặc công chứng hoặc luật sư ở quốc gia đó để lập ủy quyền cho người thân trong nước. Sau đó đến cơ quan đại diện Việt Nam tại nước đó để hợp thức hóa lãnh sự giấy tờ ủy quyền đó và gửi về Việt Nam để người thân thực hiện việc ủy quyền nhận tiền bồi thường đất bị thu hồi

+ Nếu dì bạn còn mang quốc tịch Việt Nam thì có thể đến Cơ quan đại diện Việt Nam tại quốc gia nơi dì bạn sinh sống để lập ủy quyền hoặc về nước đến công chứng lập hợp đồng ủy quyền cho người thân trong nước.

Thứ hai, thủ tục nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đất

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định:

"Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở..."

Trong trường này, mẹ bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do dì bạn để lại và giấy ủy quyền của dì bạn về việc nhận tiền bồi thường là có thể nhận được tiền bồi thường.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Nguyễn Thị Hằng Nga - Luật Minh Gia

Gọi ngay