Trần Tuấn Hùng

Tư vấn về việc cơ quan có thẩm quyền cấp sai giấy CNQSDĐ ?

Nội dung tư vấn: Năm 2003 gia đình tôi đã đổi 1 phần đất có trong giấy chứng nhận cho UBND xã để UBND xã làm đình làng, thay vào đó gia đình tôi lấy cái ao làng (gọi là ao làng vì khi đó đang do làng quản lý). Tại thời điểm đổi đất nói trên cái ao làng đang do ông Nghiêm thầu ao thả cá. Việc đổi đất lấy ao cũng được ông Nghiêm biết và không tranh chấp gì, gia đình tôi đã sử dụng cái ao nói trên ổn định 10 năm và san lấp, xây công trình tường rào trên đó.

Đến năm 2013 gia đình ông Côi con ông Nghiêm đòi lại ao (ông nghiêm đã mất năm 2007) với lý do ao nói trên đã có trong giấy chứng nhận của nhà ông Nghiêm, dù xã đã giải trình việc vào giấy chứng nhận là lầm lẫn nhưng ông Côi vẫn cố tình tranh chấp. Nhờ luật sư tư vấn quy định pháp luật thế nào, ông Coi có cơ sở đòi lại không? xin cảm ơn.
 
 Tư vấn về việc cơ quan có thẩm quyền cấp sai giấy CNQSDĐ ?
Tư vấn về việc cơ quan có thẩm quyền cấp sai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?
 
Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
 
Theo như thông tin bạn cung cấp ở trên thì ông Coi không có quyền đòi lại mảnh đất trên, căn cứ vào quy định pháp luật như sau:
 
Thứ nhất, trường hợp của bạn nhà ông Côi sẽ bị nhà nước thu hồi giấy cấp chứng nhận quyền sử dụng đất căn cứ quy định tại khoản 2 - Điều 106 Luật đất đai 2013 như sau:
 
" 2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:
 
a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;
 
b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;
 
c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 
d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai".
 
Thứ hai, UBND xã đã giải trình về việc cấp giấy sai thẩm quyền thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp. Thủ tục thu hồi được quy định tại Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

" 4. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra; nếu kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do; sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;

Như vậy, hơn nữa thì gia đình bạn đã có quá trình sử dụng đất được 10 năm, không có tranh chấp với ông Nghiêm. Trường hợp này gia đình bạn sẽ được ủy ban nhân dân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về việc cơ quan có thẩm quyền cấp sai giấy CNQSDĐ ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
Luật gia: P.T.Nguyệt - Luật Minh Gia
 

Hotline: 1900.6169